Skupina předmětů - MIBP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
K | P | R | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 46   Max. kreditů: 46   Min. předmětů: 11 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
2161108 Přenosové jevy 2P+1C CS Z,ZK * 1 4 Barták M. Barták M. 12116
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony 2P+1L CS Z,ZK Z 1 5 Lettl J. Bauer J., Lettl J., Mindl P. 13114
2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika 2P+1C CS Z,ZK * 2 4 Drkal F. Drkal F., Lain M. 12116
2161109 Regulace v technice prostředí staveb 2P+1C CS Z,ZK * 2 4 Bašta J. Bašta J. 12116
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění 2P+1C CS Z,ZK * 3 4 Bašta J. Bašta J., Boháč J., Hojer O. 12116
A5M38SZS Senzory a sítě 2P+1L CS Z,ZK Z 3 4 Ripka P. Platil A., Ripka P. 13138


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.