Skupina předmětů - MIBPV3 - Povinně volitelné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | D | E | F | N | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty programu
Min. kreditů: 12   Max. kreditů: 52   Min. předmětů: 3 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
2152060 Chladicí technika a TČ pro IB 3P+1C   KZ * 3 4 Petrák J., Petrák M. Kolovratník M., Petrák J., Petrák M. 12115
2162700 Experimentální metody 1 0P+4L CS KZ * 3 4 Kučera M. Kučera M. 12116
2162064 Snižování hluku a vibrací 2P+1C CS KZ * 3 4 Nový R. Kučera M., Nový R. 12116
A5M13FVS Fotovoltaické systémy 3P+1L CS KZ Z 3 4 Holovský J. Benda V., Černá L., Holovský J. 13113
A5M13NZZ Nezávislé zdroje 3P+1L CS KZ Z 3 4 Dušek K. Dušek K., Papež V. 13113
A5M14EPO Elektrické pohony 3+2L CS KZ L 3 4     13114
A5M16EUE Ekonomika užití energie 3P+1C CS KZ Z 3 4 Beranovský J. Beranovský J. 13116
A5M33DSP Databáze, sítě a techniky programování 3P+1C CS KZ Z 3 4     13133
A5M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 3P+1L CS KZ Z 3 4 Husák M., Novák J. Husák M., Novák J. 13134
A5M38BEM Elektromagnetická kompatibilita 1P+1L CS KZ Z 3 4     13138


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.