Skupina předmětů - BKYRP-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | K | M | O | P | R | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 119   Max. kreditů: 119   Min. předmětů: 20 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD3B01MA1 Matematika 1 28+6 CS Z,ZK Z 1 8     13101
AD3B99RO Roboti 7KP+9KC CS KZ Z 1 5     13135
AD0B36PR1 Programování 1 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13136
AD3B01MA2 Matematika 2 28+6 CS Z,ZK L 2 7     13101
AD3B02FY1 Fyzika 1 pro KyR 28+6L CS Z,ZK L 2 6     13102
AD0B36PR2 Programování 2 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13136
AD3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR 21+6L CS Z,ZK Z 3 6     13102
AD3B31EOP Elektrické obvody a prvky 28KP+6KC CS Z,ZK Z 3 8     13131
AD0B35SPS Struktury počítačových systémů 21KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13135
AD3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 5     13133
AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD3B35ARI Automatické řízení 28KP+6KC CS Z,ZK L 4 7     13135
AD3B38SME Senzory a měření 21P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 28P+6L CS Z,ZK Z 5 7     13138


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.