Skupina předmětů - BOIP-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | F | J | M | O | P | Ř | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 89   Max. kreditů: 89   Min. předmětů: 14 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD4B01DMA Diskrétní matematika 14+6 CS Z,ZK Z 1 7     13101
AD4B99RPH Řešení problémů a hry 7KP+9KC CS KZ Z 1 6     13133
AD0B36PR1 Programování 1 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13136
AD4B01MA2 Matematická analýza 28+6 CS Z,ZK L 2 8     13101
AD4B33ALG Algoritmizace 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13133
AD0B36PR2 Programování 2 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13136
AD4B01JAG Jazyky,automaty a gramatiky 14+6 CS Z,ZK Z 3 6     13101
AD0B35SPS Struktury počítačových systémů 21KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13135
AD4B02FYZ Fyzika pro OI 14+6L CS Z,ZK L 4 6     13102
AD0B36APO Architektura počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13135
AD4B33OPT Optimalizace 28KP+6KC CS Z,ZK Z 5 7     13133


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.