Skupina předmětů - BOIPO3-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | O | S | T | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 42   Max. kreditů: 42   Min. předmětů: 7 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD4B33OSS Operační systémy a sítě 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4B33SI Softwarové inženýrství 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD4B77ASS Architektury softwarových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4B33DS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13139
AD4B99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 5 6     13133
AD7B39WA1 Vývoj webových aplikací 14+6c CS Z,ZK Z 5 6     13139


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.