Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Skupina předmětů - BEEMVOLPRE - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | Ú | V | Z | Ž
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4B01DMA Diskrétní matematika 2+2 CS Z,ZK Z 1 7     13101
A0B01LAG Lineární algebra 4+2 CS Z,ZK Z 1 7   Velebil J. 13101
A0B01MVM Matematika v Maple 0+2c CS Z Z,L 1 2     13101
A3B01MA1 Matematika 1 4+2 CS Z,ZK Z 1 8     13101
A2B02FY1 Fyzika 1 pro KME 2+2L CS Z,ZK Z 1 4 Kulhánek P. Jíra J., Koller J., Kulhánek P., Žáček M. 13102
A4B99RPH Řešení problémů a hry 1+3c CS KZ Z 1 6     13133
A3B99RO Roboti 1+3L CS KZ Z 1 5     13135
A0B36PR1 Programování 1 2+2c CS Z,ZK Z 1 6 Jelínek I. Faigl J., Jelínek I. 13136
A2B99KAM Komunikace a multimédia 2+2c CS Z Z 1 5 Klíma M. Osob je mnoho 13137
A0B01PAN Pokročilá analýza 2+2 CS Z,ZK L   6 Hamhalter J. Hamhalter J., Sobotíková V. 13101
A0B01TIK Teorie informace a kódování 4+2 CS Z,ZK L   8 Hamhalter J. Gollová A., Hamhalter J. 13101
A0B02AKA Akustické aplikace 2+2L CS KZ Z   4 Jiříček O. Brothánek M., Jiříček O. 13102
A0B02ASF Astrofyzika 2+2c CS KZ L   4 Kulhánek P. Kulhánek P., Žáček M. 13102
A0B02DCE Determinismus, chaos, evoluce 2+0s CS KZ L   2 Jelen J. Jelen J. 13102
A0B02EKE Ekologie a ekotechnika 2+1L CS KZ L   3     13102
A0B02FPL Fyzika pevných látek 2+2s CS Z,ZK Z   5 Kříha V. Kříha V., Píchal J., Žáček M. 13102
A0B02FEN Fyzika pro elektroenergetiku 2+2s CS Z,ZK Z   4 Kubeš P. Cikhardt J., Kubeš P. 13102
A0B02MFK Moderní fyzika pro kybernetiku 2+1s CS Z,ZK L   3     13102
A0B02UAK Úvod do akustiky 2+2L CS KZ L   4 Jiříček O. Brothánek M., Jandák V., Jiříček O., Švec P. 13102
A0B02UFL Úvod do fyziky laserů 2+2L CS KZ L   4     13102
A0B02ZIP Životní prostředí 2+0s CS ZK Z   2 Bálek R. Bálek R., Staněk Z. 13102
A0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 2+2L CS Z,ZK Z   4 Kudláček I. Kudláček I. 13113
A0B13ETM Elektrotechnické materiály 2+1L CS Z,ZK L   4     13113
A0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 2+2L CS Z,ZK Z   4 Papež V. Papež V. 13113
A0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 2+2L CS Z,ZK L   4     13113
A0B13NNT Nanotechnologie 2+2s CS Z,ZK Z,L   4     13113
A0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 2+2L CS Z,ZK L   5 Dušek K. Dušek K. 13113
A0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 2+2L CS KZ Z,L   4     13113
A0B14AMS Aktuátory a malé stroje 2+2L CS Z,ZK L   5     13114
A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 2+2L CS Z,ZK L   4   Haubert T., Mindl P. 13114
A0B14SPP Senzory pro pohony 2+2L CS Z,ZK Z   4     13114
A0B14TDO Technická dokumentace 1+2L CS KZ Z   3 Novák F. Novák F., Nová I. 13114
A0B14TME Technická mechanika 2+2s CS Z,ZK L   4   Jirků S. 13114
A0B15EIN Elektrické instalace 2+2L CS Z,ZK L   4     13115
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
A0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 2+2L CS Z,ZK Z   4     13115
A0B17LAB Lékařské aplikace biologických účinků EM pole 2+2L CS Z,ZK L   4 Vrba J. Oppl L., Vrba J. 13117
A0B17MTB Matlab 0+3c CS KZ Z,L   4 Čapek M. Adler V., Čapek M., Losenický V., Mašek M., Valtr P. 13117
A0B31ZZS Základy zpracování signálů 2+2c CS Z,ZK Z   4 Čmejla R. Janča R. 13131
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení 2+2L CS KZ L   4 Vojtěch L. Neruda M., Vojtěch L., Zitta T. 13132
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky 2+2c CS KZ Z   4 Lhotská L. Doležal J., Gerla V., Lhotská L. 13133
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 2+2c CS Z,ZK L   4 Záhlava V. Novák J., Záhlava V. 13134
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 3c CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Černý J., Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 3c CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Černý J., Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 3c CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Černý J., Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 3c CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Černý J., Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. 3c CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Černý J., Genyk-Berezovskyj M. 13136
A0X36MOOC Massive Open Online Course 1+0   Z Z,L   2 Šišlák D. Šišlák D. 13136
A7B36TS1 Základy testování software 2+2c CS KZ Z   5 Bureš M. Bureš M. 13136
A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ 2+2c CS Z L   4 Dobeš J., Skalický P. Dobeš J., Mudroch M., Skalický P., Vítek S. 13137
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí 1+3L CS KZ Z   5 Sedláček R. Sedláček R. 13138
A0B38GRP Grafické programování 1+3c CS Z,ZK Z   5 Mlejnek P. Mlejnek P. 13138
A0B38LPT Letecká přístrojová technika 2+2L CS Z,ZK L   5 Roháč J. Roháč J. 13138
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů 2+2L CS Z,ZK L   5     13138
A0B38PSM Programování systémů pro měření a sběr dat 2+2c CS KZ Z   5 Roztočil J. Roztočil J. 13138
A0B38SES Senzorové sítě 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2+2c CS Z,ZK Z   6 Klíma M. Klíma M. 13139
A0B01LGR Logika a grafy 3+2 CS Z,ZK L 2 6 Demlová M. Demlová M. 13101
A4B01MA2 Matematická analýza 4+2 CS Z,ZK L 2 8   Tkadlec J. 13101
A3B01MA2 Matematika 2 4+2 CS Z,ZK L 2 7   Hájek P., Tišer J. 13101
A2B01MA3 Vícedimenzionální kalkulus 2+2 CS Z,ZK L 2 6   Hájek P., Tišer J. 13101
A3B02FY1 Fyzika 1 pro KyR 4+2L CS Z,ZK L 2 6 Bednařík M. Bednařík M., Červenka M. 13102
A2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení 2p+2s CS Z,ZK L 2 5 Škvor Z. Pankrác V., Škvor Z. 13117
A2B99MAA Matematické aplikace 2+2c CS KZ L 2 4     13131
A3B31TES Teorie signálů 3+2c CS Z,ZK L 2 5     13131
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13131
A4B33ALG Algoritmizace 2+2c CS Z,ZK L 2 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M. 13133
A2B34ELP Elektronické prvky 2+2L CS Z,ZK L 2 5 Hazdra P. Hazdra P., Voves J. 13134
A0B36PR2 Programování 2 2+2c CS Z,ZK L 2 6 Jelínek I., Vokřínek J. Faigl J., Jelínek I., Vokřínek J. 13136
A2B99SAS Signály a soustavy 2+2c CS Z,ZK L 2 5 Vejražka F. Fliegel K., Vejražka F. 13137
A4B01JAG Jazyky,automaty a gramatiky 2+2 CS Z,ZK Z 3 6 Demlová M. Demlová M. 13101
A4B01NUM Numerické metody 2+2c CS Z,ZK Z 3 6 Navara M. Navara M. 13101
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 3 6 Navara M. Navara M. 13101
A2B02FY2 Fyzika 2 pro KME 2+1L CS KZ Z 3 3 Koller J. Koller J., Kulhánek P. 13102
A3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR 3+2L CS Z,ZK Z 3 6 Bednařík M. Bednařík M., Jíra J., Jiříček O., Koníček P. 13102
A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 3 4 Starý O., Vašíček J. Starý O., Vašíček J. 13116
A4B17EAM Elektřina a magnetismus 2p+2c CS Z,ZK Z 3 6 Škvor Z. Hazdra P., Mazánek M., Škvor Z. 13117
A2B31ANO Analogové obvody 2+2c CS Z,ZK Z 3 5 Hospodka J. Náhlík J. 13131
A3B31EOP Elektrické obvody a prvky 4+2c CS Z,ZK Z 3 8 Zemánek I. Uhlíř J. 13131
A2B32DAT Datové sítě 2+2c CS Z,ZK Z 3 5 Bezpalec P. Bezpalec P. 13132
A2B99DIT Digitální technika 2+2L CS Z,ZK Z 3 5 Osob je mnoho Bičák J., Hampl P., Lafata P., Sýkora J. 13132
A4B33OSS Operační systémy a sítě 2+2c CS Z,ZK Z 3 6 Štěpán P. Štěpán P. 13133
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika 2+2L CS Z,ZK Z 3 6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V., Záhlava V. 13134
A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3+2L CS Z,ZK Z 3 6 Šusta R. Šusta R. 13135
A4B33SI Softwarové inženýrství 2+2c CS Z,ZK Z 3 6 Komárek M. Černý T., Komárek M., Šebek J. 13136
A2B38EMB Elektrická měření 2+2L CS Z,ZK Z 3 5 Kašpar P. Kašpar P. 13138
A4B02FYZ Fyzika pro OI 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Pekárek S. Jíra J., Koller J., Koníček P., Pekárek S. 13102
A2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje 2+2s CS Z,ZK L 4 6 Pechač P. Pechač P., Šístek J. 13117
A2B99KOS Komunikační systémy 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Kovář P., Vodrážka J. Kovář P., Pravda I., Vodrážka J. 13132
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2+2c CS Z,ZK L 4 5 Svoboda T. Hoffmann M., Svoboda T. 13133
A3B33OSD Operační systémy a databáze 3+2c CS Z,ZK L 4 6 Štěpán P. Štěpán P. 13133
A3B33ROB Robotika 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Smutný V. Smutný V. 13133
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Husák M. Bouřa A., Husák M., Kulha P. 13134
A0B36APO Architektura počítačů 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Píša P. Buk Z., Píša P., Štepanovský M. 13135
A3B35ARI Automatické řízení 4+2L CS Z,ZK L 4 7 Šebek M. Šebek M. 13135
A4B77ASS Architektury softwarových systémů 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Rehák M. Al-Beywanee B., Pechanec J., Rehák M., Šišlák D. 13136
A4B33DS Databázové systémy 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Komenda A. Komenda A., Svoboda M. 13136
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Železný F. Štěpánková O., Vyskočil J., Železný F. 13136
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Pěchouček M. Bošanský B., Kléma J., Pěchouček M., Štěpánková O. 13136
A2B37MMT Multimediální technika 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Klíma M. Bernas M., Husník L., Klíma M., Rund F. 13137
A4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 2+2L CS Z,ZK L 4 6     13138
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Fischer J. Fischer J. 13138
A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2+2L CS Z,ZK Z 4 6 Fischer J. Fischer J., Sedláček R. 13138
A3B38SME Senzory a měření 3+2L CS Z,ZK L 4 6 Ripka P. Petrucha V., Ripka P. 13138
A4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 2+2s CS Z,ZK L 4 6 Sporka A. Sporka A. 13139
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2+2L CS Z,ZK Z 5 5 Osob je mnoho Mach P., Müller Z., Pivoňka P. 13113
A2B17OKS Optické komunikační systémy 2+2c CS Z,ZK Z 5 6 Zvánovec S. Komanec M., Zvánovec S. 13117
A2B17VMT Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Vrba J. Vrba J. 13117
A2B31HPM Hardware pro multimédia 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Máša P. Horčík Z., Máša P. 13131
A2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 2+2c CS Z,ZK Z 5 6 Čmejla R. Čmejla R. 13131
A4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 2+2c CS Z,ZK Z 5 6 Boháč L. Boháč L., Vaněk T. 13132
A2B32PSS Přenosové systémy a sítě 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Vodrážka J. Pravda I., Vodrážka J. 13132
A2B32SOS Síťové operační systémy 2+2c CS Z,ZK Z 5 6   Troller P. 13132
A2B32TSI Telekomunikační sítě 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Pravda I. Pravda I. 13132
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Šika Z. Šika Z. 13133
A4B33OPT Optimalizace 4+2c CS Z,ZK Z 5 7 Werner T. Kybic J., Werner T. 13133
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2+2c CS Z,ZK Z 5 6 Matas J. Drbohlav O., Matas J. 13133
A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Jirásek L., Novák J. Janíček V., Novák J. 13134
A2B34MIK Mikrokontroléry 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Novák J. Teplý T. 13134
A2B34OFT Optoelektronika a fotonika 2+2l CS Z,ZK Z 5 6 Burian Z. Burian Z., Jeřábek V., Prajzler V. 13134
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Hurák Z. Hurák Z. 13135
A4B35PSR Programování systémů reálného času 2+2c CS Z,ZK Z 5 6 Sojka M. Sojka M. 13135
A2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 2+2s CS Z,ZK Z 5 6 Dobeš J. Dobeš J., Kovář P., Ulovec K. 13137
A2B37ZST Základy studiové techniky 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Bernas M. Bernas M., Rund F. 13137
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 4+2L CS Z,ZK Z 5 7 Novák J. Holub J., Novák J. 13138
A3B38PRT Přístrojová technika 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Platil A., Roztočil J. Platil A., Roztočil J. 13138
A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2+2s CS Z,ZK L 6 6 Hlinovský V. Hlinovský V. 13114
A2B17VFM Vysokofrekvenční měření 2+2L CS Z,ZK Z 6 6 Hudec P. Hoffmann K., Hudec P. 13117
A2B99LES Laboratoř elektronických systémů 2+2c CS Z,ZK L 6 6 Hospodka J. Dobeš J., Hospodka J. 13131
A2B32PPS Plánování a provozování sítí 2+2c CS Z,ZK L 6 6 Brabec Z. Brabec Z. 13132
A3B35APE Aplikovaná elektronika 2+2L CS Z,ZK L 6 6 Hlinovský M. Hlinovský M. 13135
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 2+2L CS Z,ZK L 6 6 Dobeš J. Bernas M., Dobeš J., Ulovec K. 13137

Student si může zvolit libovolný předmět bakalářského programu (EEM - Elektrotechnika, energetika a management, KME - Komunikace, multimédia a elektronika, KYR - Kybernetika a robotika, OI - Otevřená informatika), který není součástí jeho studijního plánu. Student si může vybrat s přihlédnutím k doporučení garanta oboru.


Stránka vytvořena 20.3.2018 15:47:26, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.