Skupina předmětů - BKMEPO1-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 4 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD2B17VMT Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika 14+6L CS Z,ZK Z 5 6     13117
AD2B32PSS Přenosové systémy a sítě 14+6l CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 14+6s CS Z,ZK Z 5 6     13137
AD2B17VFM Vysokofrekvenční měření 14+6L CS Z,ZK Z 6 6     13117


Stránka vytvořena 20.9.2019 17:51:34, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.