Skupina předmětů - BKMEPO3-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
I | L | M | O
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 4 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13134
AD2B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13134
AD2B34OFT Optoelektronika a fotonika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13134
AD2B99LES Laboratoř elektronických systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6 6     13131


Stránka vytvořena 10.7.2020 14:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.