Skupina předmětů - BKMEVOLPRE - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | G | K | L | M | O | P | R | S | T | Ú | V | Z | Ž
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A1B14SEM Elektrotechnický seminář 2s CS Z Z 1 2     13114
A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 1 5 Ambrožová A., Fialová H. Ambrožová A., Fialová H., Vítek M. 13116
A0B36PR1 Programování 1 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13136
A0B01PAN Pokročilá analýza 2P+2S CS Z,ZK L   6 Hamhalter J. Hamhalter J., Sobotíková V. 13101
A0B01TIK Teorie informace a kódování 4P+2S CS Z,ZK L   8 Hamhalter J. Gollová A., Hamhalter J. 13101
A0B02AKA Akustické aplikace 2+2L CS KZ Z   4     13102
A0B02FPL Fyzika pevných látek 2+2s CS Z,ZK Z   5     13102
A0B02FEN Fyzika pro elektroenergetiku 2+2s CS Z,ZK Z   4 Kubeš P. Cikhardt J., Kubeš P. 13102
A0B02ZIP Životní prostředí 2+0s CS ZK Z   2     13102
A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 2+2L CS Z,ZK L   4     13114
A0B14SPP Senzory pro pohony 2+2L CS Z,ZK Z   4     13114
A0B14TDO Technická dokumentace 1+2L CS KZ Z   3     13114
A0B14TME Technická mechanika 2+2s CS Z,ZK L   4     13114
A0B15EIN Elektrické instalace 2+2L CS Z,ZK L   4     13115
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
A0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 2+2L CS Z,ZK Z   4     13115
A0B17MTB Matlab 0P+3C CS KZ Z,L   4 Čapek M.   13117
A0B31ZZS Základy zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z   4 Čmejla R. Janča R. 13131
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení 2P + 2L CS KZ L   4 Vojtěch L. Neruda M., Vojtěch L., Zitta T. 13132
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky 2P+2C CS KZ Z   4     13133
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 2P+2C CS Z,ZK L   4 Záhlava V. Novák J., Záhlava V. 13134
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 0P+3C CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 0P+3C CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 0P+3C CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 0P+3C CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. 0P+3C CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M. 13136
A0X36MOOC Massive Open Online Course 1P   Z Z,L   2 Šišlák D. Šišlák D. 13136
A7B36TS1 Základy testování software 2P+2C CS KZ Z   5     13136
A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ 2P+2C CS Z L   4 Dobeš J., Skalický P. Dobeš J., Mudroch M., Skalický P., Vítek S. 13137
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí 1P+3L CS KZ Z   5 Sedláček R. Sedláček R. 13138
A0B38GRP Grafické programování 1P+3C CS Z,ZK Z   5 Mlejnek P. Mlejnek P. 13138
A0B38LPT Letecká přístrojová technika 2+2L CS Z,ZK L   5     13138
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů 2+2L CS Z,ZK L   5 Holub J. Holub J. 13138
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Klíma M. Klíma M. 13139
A3B01MA2 Matematika 2 4+2 CS Z,ZK L 2 7     13101
A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 2+2 CS Z,ZK L 2 6     13101
A1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM 2+0s CS ZK L 2 2   Koníček P. 13102
A3B02FY1 Fyzika 1 pro KyR 4+2L CS Z,ZK L 2 6   Bednařík M. 13102
A1B15MAA Matematické aplikace 3+2c CS Z,ZK L 2 6     13115
A1B31EOS Elektrické obvody 3P+2S CS Z,ZK L 2 6     13131
A3B31TES Teorie signálů 3P+2C CS Z,ZK L 2 5     13131
A4B33ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M. 13133
A0B36PR2 Programování 2 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13136
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 3 6     13101
A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM 2+2L CS Z,ZK Z 3 5     13102
A3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR 3+2L CS Z,ZK Z 3 6 Kulhánek P. Bednařík M., Koller J., Koníček P., Kulhánek P. 13102
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L CS Z,ZK Z 3 6     13114
A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L CS Z,ZK Z 3 5   Procházka R. 13115
A3B31EOP Elektrické obvody a prvky 4P+2C CS Z,ZK Z 3 8     13131
A4B33OSS Operační systémy a sítě 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13133
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V., Záhlava V. 13134
A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3P+2L CS Z,ZK Z 3 6     13135
A4B33SI Softwarové inženýrství 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13136
A1B37KEL Komunikace a elektronika 2P+2L CS KZ Z 3 4 Dobeš J. Dobeš J., Ulovec K. 13137
A4B02FYZ Fyzika pro OI 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Žáček M. Pekárek S., Žáček M. 13102
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L CS Z,ZK L 4 5     13114
A1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2s CS Z,ZK L 4 6     13115
A1B15EN3 Elektroenergetika 3 2+2s CS Z,ZK L 4 5     13115
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 4 5     13133
A3B33OSD Operační systémy a databáze 3P+2C CS Z,ZK L 4 6     13133
A3B33ROB Robotika 2P+2L CS Z,ZK L 4 6     13133
A0B36APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 4 6   Štepanovský M. 13135
A3B35ARI Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 4 7 Šebek M. Šebek M. 13135
A4B77ASS Architektury softwarových systémů 2P+2C CS Z,ZK L 4 6 Rehák M. Al-Beywanee B., Frajták K., Pechanec J., Rehák M., Šišlák D. 13136
A4B33DS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2P+2C CS Z,ZK L 4 6   Lisý V., Železný F. 13136
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice 2P+2L CS Z,ZK L 4 6 Fischer J. Fischer J. 13138
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13113
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6 Kobrle P. Kobrle P. 13114
A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 5 5     13114
A1B16PAP Právo a podnikání 2+2s CS Z,ZK Z 5 5 Kolrosová M. Kolrosová M. 13116
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13133
A4B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z 5 7     13133
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6     13133
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6     13135
A4B35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6     13135
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 4P+2L CS Z,ZK Z 5 7 Novák J. Holub J., Novák J. 13138
A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 2P+2L CS Z,ZK L 6 5 Benda V. Benda V., Hrzina P. 13113
A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2+2s CS Z,ZK L 6 6     13114
A1B16UFI Účetnictví a finance podniku 2+2c CS Z,ZK L 6 5 Starý O., Vašíček J. Starý O., Vašíček J. 13116
A3B35APE Aplikovaná elektronika 2P+2L CS Z,ZK L 6 6 Hlinovský M. Hlinovský M. 13135

Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.