Skupina předmětů - MKYRP-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | I | M | P | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 5 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD3M01MKI Matematika pro kybernetiku 28KP+6KC CS Z,ZK Z 1 8     13101
AD3M35TDS Teorie dynamických systémů 28KP+6KC CS Z,ZK Z 1 8     13135
AD3M33IRO Inteligentní robotika 3KP+2KC CS Z,ZK L 2 7     13133
AD3M99PTO Práce v týmu a její organizace 7KP+9KC   KZ L 2 6     13133
AD3M38DIT Diagnostika a testování 21P+6L CS Z,ZK L 2 7     13138


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.