Skupina předmětů - MKYRPO2-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
M | S | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 14P+6L CS Z,ZK Z 1 6     13138
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 14P+6L CS Z,ZK L 2 6     13138
AD3M38SPD Sběr a přenos dat 14P+6L CS Z,ZK Z 3 6     13138
AD3M38VIP Virtuální přístroje 14P+6L CS Z,ZK Z 3 6     13138
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138


Stránka vytvořena 29.5.2020 15:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.