Skupina předmětů - MKYRPO3-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
N | O | P | Ř
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD3M35RIS Řídicí systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13135
AD3M35ORR Optimální a robustní řízení 21KP+3KC CS Z,ZK L 2 6     13135
AD3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 21KP+3KC CS Z,ZK Z 3 6     13135
AD0M35PII Průmyslová informatika a internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13135
AD3M35NES Nelineární systémy a chaos 21KP+3KC CS Z,ZK Z 4 6     13135


Stránka vytvořena 23.10.2019 17:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.