Skupina předmětů - MKMEP-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | Č | D | M | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 37   Max. kreditů: 37   Min. předmětů: 7 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD2M01PMS Pravděpodobnost a statistika 28+6 CS Z,ZK Z 1 8     13101
AD2M99CZS Číslicové zpracování signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5     13131
AD2M32MKS Mobilní komunikační sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 1 4     13132
AD2M34SIS Struktury integrovaných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5     13134
AD2M37DKM Digitální komunikace 21+3c CS Z,ZK Z 1 4     13137
AD2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci 14+6L CS Z,ZK L 2 5     13117
AD2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 6     13131


Stránka vytvořena 6.8.2020 14:50:18, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.