Skupina předmětů - MKMEPO2-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
M | O | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 27   Max. kreditů: 27   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD2M31SMU Signály v multimédiích 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5     13131
AD2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5     13134
AD2M37ZVT Zvuková technika 14+6L CS Z,ZK L 2 5     13137
AD2M31ZRE Zpracování řeči 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13131
AD2M37OBT Obrazová technika 14+6c CS Z,ZK Z 3 6     13137


Stránka vytvořena 13.9.2019 17:51:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.