Skupina předmětů - MKMEPO3-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | I | M | N
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 27   Max. kreditů: 27   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD2M34MST Mikrosystémy 14KP+6KL CS Z,ZK Z 2 5 Husák M.   13134
AD2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5 Voves J.   13134
AD2M34NIS Návrh integrovaných systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5 Jakovenko J.   13134
AD2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody 14+6c CS Z,ZK Z 3 6     13117
AD2M31IAS Implementace analogových soustav 14KP+6KC CS Z,ZK L 3 6     13131


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.