Skupina předmětů - MKMEPO4-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
M | O | Ř | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 27   Max. kreditů: 27   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD2M32MDS Modelování a dimenzování sítí 21P + 3L CS Z,ZK Z 2 6     13132
AD2M32RKP Řízení komunikačních procesů 14P + 6C CS Z,ZK L 2 5     13132
AD2M32VAD Vývoj aplikací a DSP 14P + 6L CS Z,ZK Z 2 5     13132
AD2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13131
AD2M32OSS Optické systémy a sítě 14P + 6L CS Z,ZK L 3 5     13132


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.