Skupina předmětů - MKMEPRO-K - Projekt

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Projekt
Min. kreditů: 6   Max. kreditů: 6   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD2M17IND Projekt individuální 4s CS KZ Z 3 6     13117
AD2M31IND Projekt   CS KZ Z 3 6     13131
AD2M32IND Individuální projekt 4s CS KZ Z,L 3 6     13132
AD2M34PMI Projekt idividální 4KC CS KZ Z 3 6 Husák M. Bouřa A., Husák M., Jirásek L., Voves J., Záhlava V. 13134
AD2M37IND Projekt individuální 4s CS KZ Z 3 6     13137


Stránka vytvořena 18.9.2019 12:51:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.