Skupina předmětů - MKMEVOLPRE-K - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
a | A | B | C | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | V | Z | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD1M01MPE Matematika pro ekonomiku 28+6 CS Z,ZK Z 1 6     13101
AD3M01MKI Matematika pro kybernetiku 28KP+6KC CS Z,ZK Z 1 8     13101
AD1M13SVS Simulace výrobních systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5     13113
AD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 14KP+6KL CS KZ Z 1 4     13113
AD1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 14+6L CS Z,ZK Z 1 5     13114
AD1M14ESZ Energetická strojní zařízení 14+6c CS Z,ZK Z 1 4     13114
AD1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 14+6L CS Z,ZK Z 1 5     13114
AD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14+6s CS Z,ZK Z 1 4     13114
AD1M15EST Elektrické světlo a teplo 14+6c CS Z,ZK Z 1 5     13115
AD1M16DES Dopravní energetické systémy 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD1M16FIU Finanční účetnictví 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD1M16MAR Marketing 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD1M16LOG Podniková logistika 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD1M16JAK Řízení jakosti 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD1M16VEN Výroba energie 14+6s CS KZ Z 1 5     13116
AD4M33DZO Digitální obraz 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13133
AD4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13133
AD4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13133
AD3M35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13135
AD3M35RIS Řídicí systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13135
AD3M35TDS Teorie dynamických systémů 28KP+6KC CS Z,ZK Z 1 8     13135
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 14P+6L CS Z,ZK Z 1 6     13138
AD4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13139
AD4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 14+6s CS Z,ZK Z 1 6     13139
AD0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 14KP+6KL CS Z,ZK Z   5     13113
AD0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 14KP+6KL CS Z,ZK L   5     13113
AD0M13PRE Průmyslová elektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z   5     13113
AD0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 14KP+6KL CS Z,ZK L   5     13113
AD0M14AML Aerodynamika a mechanika letu 14+6s CS Z,ZK Z   4     13114
AD0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů 14+6L CS Z,ZK L   5     13114
AD0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů 14+6s CS Z,ZK Z   4     13114
AD0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 14+6c CS Z,ZK L   5     13114
AD0M14MDS Modelování dynamických soustav 14+6c CS Z,ZK L   4     13114
AD0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 14+6l CS Z,ZK Z   5     13114
AD0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy 14+6s CS Z,ZK Z   5     13115
AD0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav 14+6s CS Z,ZK L   5     13115
AD0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů 14KP+6KC CS Z,ZK Z   5     13131
AD0M32IBE Informační bezpečnost 14P + 6C CS KZ L   5     13132
AD0M32PST Pokročilé síťové technologie 14P + 6L CS Z,ZK L   5     13132
AD0M32PRD Prostředky datové komunikace 14P + 6L CS Z,ZK Z   5     13132
AD0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 14KP+6KL CS Z,ZK Z   5     13134
AD0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 14KP+6KL CS Z,ZK L   5 Jirásek L., Novák J.   13134
AD0M34NSV Návrh systémů VLSI 14KP+6KL CS Z,ZK Z   4     13134
AD4M36MAS Multi-agentní systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z   6     13136
AD4M36PAH Plánování a hry 14KP+6KC CS Z,ZK L   6     13136
AD0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci 14+6L CS Z,ZK Z   4     13137
AD0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 14+6L CS KZ Z   5     13137
AD0M37ZV2 Zvuková technika 2 14+6L CS Z,ZK Z   4     13137
AD4M01TAL Teorie algoritmů 21+3 CS Z,ZK L 2 6     13101
AD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5     13113
AD1M13TPR Technologické projektování 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5     13113
AD1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 14+6L CS Z,ZK L 2 5     13114
AD1M14RPO Řízení elektrických pohonů 14+6L CS Z,ZK L 2 5     13114
AD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13115
AD1M15RES Řízení elektroenergetických soustav 14+6c CS Z,ZK L 2 5     13115
AD1M15TVN Technika vysokých napětí 14+6L CS Z,ZK L 2 5     13115
AD1M16EUE Ekonomika užití energie 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13116
AD1M16FIM Finanční management 14+6c CS Z,ZK L 2 6     13116
AD1M16MEE Management výroby energie 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13116
AD1M16MAV Management výroby 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13116
AD1M16OVY Operační výzkum 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13116
AD1M16PMG Projektový management 14+6s CS KZ L 2 5     13116
AD1M16STA Statistické metody v ekonomii 14+6c CS Z,ZK L 2 5     13116
AD4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13133
AD3M33IRO Inteligentní robotika 3KP+2KC CS Z,ZK L 2 7     13133
AD4M33MPV Metody počítačového vidění 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13133
AD3M99PTO Práce v týmu a její organizace 7KP+9KC   KZ L 2 6     13133
AD4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13133
AD3M33UI Umělá inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13133
AD4M34ISC Integrované systémy na čipu 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13134
AD4M35KO Kombinatorická optimalizace 21KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13135
AD4M35OSP Open-Source programování 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13135
AD3M35ORR Optimální a robustní řízení 21KP+3KC CS Z,ZK L 2 6     13135
AD3M38DIT Diagnostika a testování 21P+6L CS Z,ZK L 2 7     13138
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 14P+6L CS Z,ZK L 2 6     13138
AD4M39DPG aatové struktury počítačové grafiky 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13139
AD1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 5     13113
AD1M14VE2 Výkonová elektronika 2 14+6L CS Z,ZK Z 3 5     13114
AD1M15ENY Elektrárny 14+6c CS Z,ZK Z 3 5     13115
AD1M16CTR Controlling 14+6s CS Z,ZK Z 3 6     13116
AD1M16EKL Ekologie a ekonomika 21+3s CS Z,ZK Z 3 5     13116
AD1M16MES Management a ekonomika energetických soustav 14+6s CS Z,ZK Z 3 6     13116
AD1M16RES Rozvoj energetických systémů 14+6s CS Z,ZK Z 3 5     13116
AD1M16SIR Systémové inženýrství 14+6c CS Z,ZK Z 3 5     13116
AD1M32TSY Telekomunikační systémy 14P + 6L CS Z,ZK Z 3 4     13132
AD3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD3M33PRO Pokročilá robotika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4M33SAD Strojové učení a analýza dat 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4M33TVS Testování a verifikace software 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4M33TDV 3D počítačové vidění 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD0M35PII Průmyslová informatika a internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13135
AD4M36AOS Architektury orientované na služby 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 14P+6C CS Z,ZK Z 3 6     13138
AD3M38SPD Sběr a přenos dat 14P+6L CS Z,ZK Z 3 6     13138
AD3M38VIP Virtuální přístroje 14P+6L CS Z,ZK Z 3 6     13138
AD4M39MMA Multimédia a počítačová animace 14+6L CS Z,ZK Z 3 6     13139
AD0M33PIS Průmyslové informační systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD3M35NES Nelineární systémy a chaos 21KP+3KC CS Z,ZK Z 4 6     13135
AD4M33AU Automatické uvažování 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD4M39VIZ Vizualizace 14+6c CS Z,ZK L 4 6     13139
AD4M39VG Výpočetní geometrie 14+6s CS Z,ZK Z 4 6     13139

Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 6.8.2020 15:50:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.