Skupina předmětů - MKMEEVOLPRE - Elective subjects

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Elective subjects
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE3M01MKI Mathematics for Cybernetics 4+2 EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE1M01MPE Mathematics for Economy 4+2 EN Z,ZK Z 1 6   Helisová K. 13101
AE1M01MPS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2+2L EN KZ Z 1 4     13113
AE1M13JAS Quality and Reliability 2+2c EN Z,ZK Z 1 5     13113
AE1M13SVS Simulation of Production Sytems 2+2c EN Z,ZK Z 1 5     13113
AE1M14SP2 Electric Machinery and Apparatus 2 2+2L CS Z,ZK Z 1 5     13114
AE1M14SSE Machinery structures of power plants 2+2s CS Z,ZK Z 1 4     13114
AE1M14ESZ Power Machine Equipment 2+2c CS Z,ZK Z 1 4 Jirků S. Jirků S., Kočárník P., Thöndel E. 13114
AE1M14SOP Simulation and Optimization in Drives 2+2L CS Z,ZK Z 1 5     13114
AE1M15EST Electrical Light and Heat 2+2c CS Z,ZK Z 1 5     13115
AE1M16LOG Business Logistics 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE1M16FIU Financial Accouting 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE1M16MAR Marketing 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE1M16VEN Power and Heat Production 2+2s EN KZ Z 1 5     13116
AE1M16DES Power Transport Systems 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE1M16JAK Quality management 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE4M33PAL Advanced algorithms 2+2c EN Z,ZK Z 1 6     13133
AE4M33NMS Design and Modeling of Software Systems 2+2c EN Z,ZK Z 1 6     13133
AE4M33DZO Digital image 2+2c EN Z,ZK Z 1 6     13133
AE3M35RIS Control Systems 2+2L EN Z,ZK Z 1 6     13135
AE3M35PSR Real-Time Systems Programming 2+2c EN Z,ZK Z 1 6     13135
AE3M35TDS Theory of Dynamical Systems 4+2c EN Z,ZK Z 1 8     13135
AE4M33RZN Advanced Methods for Knowledge Representation 2+2c EN Z,ZK Z 1 6     13136
AE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2+2L EN Z,ZK Z 1 6     13138
AE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2+2c EN Z,ZK Z 1 6     13139
AE4M39NUR User Interface Design 2+2s EN Z,ZK Z 1 6     13139
AE0M02AKA Acoustic Applications 2+2L EN KZ Z   4 Jiříček O. Jiříček O. 13102
AE0M02ASF Astrophysics 2+2c CS KZ L   4 Žáček M. Kulhánek P., Žáček M. 13102
AE0M02ZIP Environmental Science 2+0s EN ZK Z   2 Bálek R. Bálek R. 13102
AE0M02EKE Environmetal Engineering 2+1L EN KZ L   3 Bálek R. Bálek R., Staněk Z. 13102
AE0M02UFL Introduction to Laser Physics 2+2L EN KZ L   4 Píchal J. Píchal J. 13102
AE0M02FEN Physics for Electroenergetics 2+2s CS Z,ZK Z   4     13102
AE0M02POS Scientific View of the World 2s EN Z L   2     13102
AE0M02FPL Solid State Physics 2+2s CS Z,ZK Z   5     13102
AE0M13MKV Advanced Components of Power Electronic 2+2L EN Z,ZK L   5     13113
AE0M13KTM Construction and Technology of Microcomputers 2+2L EN Z,ZK Z   5     13113
AE0M13PRE Industrial electronics 2+2L EN Z,ZK Z   5     13113
AE0M13TKS Technology of Cables and Optical waveguides 2+2L EN Z,ZK L   5     13113
AE0M14AML Aerodynamics and Mechanics of Flight 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
AE0M14KSP Drive Communication Systems 2+2c CS Z,ZK L   5     13114
AE0M14DMP Dynamics of mechanical parts of drives 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
AE0M14KOP Electric Drive Component Design 2+2L CS Z,ZK Z   5     13114
AE0M14DGP Electric Drive Diagnostics 2+2L CS Z,ZK L   5     13114
AE0M14MDS Simulation of dynamic systems 2+2s CS Z,ZK L   4     13114
AE0M15EZS Electrical Sources and Systems 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
AE0M15SZS Reliability and Security of Power Systems 2+2s CS Z,ZK L   5     13115
AE0M17NKA Antenna Design and Technology 2+2L EN Z,ZK Z   5     13117
AE0M17MVK Measurement of Fiber Optical Communications 2+2L EN KZ Z   4     13117
AE0M17MMS Microwave Measurement Systems 2+2L EN KZ L   4     13117
AE0M32PST Advaced Network Technologies 2+2L EN Z,ZK L   5     13132
AE0M32ZST Fundamentals of Network Technologies 2+2L EN Z,ZK Z   5     13132
AE0M32IBE Information Security 2+2c EN KZ L   5     13132
AE0M34NFO Design of Photonic Circuits 2+2L CS Z,ZK L   4     13134
AE0M34NNZ Design of Power Supplies for Electronics 2+2L CS Z,ZK L   5     13134
AE0M34EZS Electronic Security Systems 2+2L CS Z,ZK Z   5     13134
AE0M34NSV VLSI System Design 2+2L CS Z,ZK Z   4     13134
AE4M36MAS Multiagent Systems 2+2c EN Z,ZK Z   6     13136
AE4M36PAH Planning and game playing 2+2c EN Z,ZK L   6 Komenda A. Bošanský B., Faigl J., Komenda A. 13136
AE0M37MOT Advanced areas in image and video technology 2+2L EN KZ Z   5     13137
AE0M37ZV2 Audio Technology 2 2+2L EN Z,ZK Z   4   Husník L., Rund F. 13137
AE0M37CIR Implementation of the digital circuits in Radio 2+2L EN Z,ZK Z   5     13137
AE0M37DUP Satellite navigation systems 2+2L EN Z,ZK Z   4     13137
AE0M37SEK Synchronization and equalization in digital communications 3+1s EN Z,ZK Z   4 Sýkora J. Sýkora J. 13137
AE0M38MET Metrology 2+2L EN Z,ZK Z   5     13138
AE0M38SPP Signal Processors in Practice 2+2L EN Z,ZK Z   5     13138
AE0M38VIP Virtual Instruments 2+2L EN Z,ZK Z   5     13138
AE4M01TAL Theory of Algorithms 3+1 EN Z,ZK L 2 6     13101
AE1M13EMP Ecology of materials and processes 2+2L EN Z,ZK L 2 5     13113
AE1M13TPR Technological Project Planning 2+2s EN Z,ZK L 2 5     13113
AE1M14RPO Electric Drive Control 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13114
AE1M14PO2 Electric Drives and Traction 2 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13114
AE1M15RES Control of Power Systems 2+2c CS Z,ZK L 2 5     13115
AE1M15TVN High Voltage Engineering 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13115
AE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13115
AE1M16EUE Economy of Energy Use 2+2s EN Z,ZK L 2 5     13116
AE1M16FIM Financial Management 2+2c EN Z,ZK L 2 6     13116
AE1M16MEE Management of Power Production 2+2s EN Z,ZK L 2 5     13116
AE1M16OVY Operations Research 2+2c EN Z,ZK L 2 5 Knápek J. Dobiáš M., Knápek J. 13116
AE1M16MAV Production Management 2+2s EN Z,ZK L 2 5     13116
AE1M16PMG Project Management 2+2s EN KZ L 2 5     13116
AE1M16STA Statistical methods in economics 2+2c EN Z,ZK L 2 5     13116
AE3M33UI Artificial Intelligence 2+2c EN Z,ZK L 2 6     13133
AE4M33BIA Bio Inspired Algorithms 2+2c EN Z,ZK L 2 6     13133
AE4M33MPV Computer Vision Methods 2+2c EN Z,ZK L 2 6     13133
AE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2+2c EN Z,ZK L 2 6     13133
AE3M33IRO Intelligent robotics 3+2c EN Z,ZK L 2 7     13133
AE3M99PTO Team Work 1+3c EN KZ L 2 6     13133
AE4M34ISC Systems on Chip 2+2C CS Z,ZK L 2 6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
AE4M35KO Combinatorial Optimization 3+2c EN Z,ZK L 2 6     13135
AE4M35OSP Open-source programming 2+2c EN Z,ZK L 2 6     13135
AE3M35ORR Optimal and robust control 3+1c EN Z,ZK L 2 6     13135
AE3M38DIT Diagnostics and Testing 3+2L EN Z,ZK L 2 7     13138
AE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2+2L EN Z,ZK L 2 6     13138
AE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2+2s EN Z,ZK L 2 6     13139
AE1M13EZF Electrochemical Sources and Photovoltaics 2+2L EN Z,ZK Z 3 5 Benda V. Benda V., Černá L., Holovský J. 13113
AE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2+2L EN Z,ZK Z 3 5     13113
AE1M14VE2 Power Electronics 2 2+2L CS Z,ZK Z 3 5     13114
AE1M15ENY Power Plants 2+2c CS Z,ZK Z 3 5     13115
AE1M16CTR Controlling 2+2s EN Z,ZK Z 3 6     13116
AE1M16RES Development of Energy Systems 2+2s EN Z,ZK Z 3 5     13116
AE1M16EKL Ecology and economy 3+1s EN Z,ZK L 3 5 Knápek J. Knápek J. 13116
AE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2+2s EN Z,ZK Z 3 6     13116
AE1M16SIR System Analysis and Decision Making 2+2c EN Z,ZK Z 3 5     13116
AE1M32TSY Telecommunication Systems 2+2L EN Z,ZK Z 3 4 Hrad J. Hrad J., Pravda I. 13132
AE3M33PRO Advanced robotics 2+2L EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE3M33MKR Mobile and Collective Robotics 2+2L EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE4M33TVS Software Verification and Testing 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE4M33TDV 3D Computer Vision 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE3M35OFD Estimation, filtering and detection 3+1c EN Z,ZK Z 3 6     13135
AE0M35PII Industrial Informatics and Internet 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13135
AE4M36PAP Advanced Computer Architectures 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13136
AE4M33SAD Machine Learning and Data Analysis 2+2c EN Z,ZK Z 3 6 Železný F. Kléma J., Železný F. 13136
AE4M36AOS Service Oriented Architectures 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13136
AE4M38KRP Computer Interfaces 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13138
AE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2+2L EN Z,ZK Z 3 6     13138
AE3M38VIP Virtual Instruments 2+2L EN Z,ZK Z 3 6     13138
AE4M39VG Computational Geometry 2+2s EN Z,ZK Z 3 6 Felkel P. Felkel P. 13139
AE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2+2L EN Z,ZK Z 3 6 Berka R. Berka R. 13139
AE0M33PIS Industrial Information Systems 2+2c EN Z,ZK L 4 6 Náplava P. Náplava P. 13133
AE3M35NES Nonlinear Systems and Chaos 3+1c EN Z,ZK Z 4 6     13135
AE4M33AU Automatic Reasoning 2+2c EN Z,ZK L 4 6 Štěpánková O. Jakubův J., Vyskočil J. 13136
AE4M38AVS Embedded Systems Application 2+2L EN Z,ZK L 4 6     13138
AE3M38MSZ Modern Sensors and Signal Processing 2+2L EN Z,ZK L 4 6     13138
AE4M39VIZ Visualization 2+2c EN Z,ZK L 4 6 Čmolík L. Čmolík L. 13139

Student can choose arbitrary subject of the master's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, KME - Communications, Multimedia and Electronics, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.


Stránka vytvořena 12.12.2018 12:48:28, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.