Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Skupina předmětů - MEEMVOLPRE - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | Č | D | E | F | I | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | U | Ú | V | Z | Ž | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A3M01MKI Matematika pro kybernetiku 4+2 CS Z,ZK Z 1 8 Hamhalter J. Hamhalter J. 13101
A2M01PMS Pravděpodobnost a statistika 4+2 CS Z,ZK Z 1 8 Tišer J. Hájek P. 13101
A2M99CZS Číslicové zpracování signálů 2+2c CS Z,ZK Z 1 5     13131
A2M32MKS Mobilní komunikační sítě 2+2L CS Z,ZK Z 1 4     13132
A4M33DZO Digitální obraz 2+2c CS Z,ZK Z 1 6     13133
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů 2+2c CS Z,ZK Z 1 6     13133
A4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2+2c CS Z,ZK Z 1 6     13133
A2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2+2c CS Z,ZK Z 1 5 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V., Jeřábek V., Kulha P., Novák J. 13134
A3M35PSR Programování systémů reálného času 2+2c CS Z,ZK Z 1 6     13135
A3M35RIS Řídicí systémy 2+2L CS Z,ZK Z 1 6     13135
A3M35TDS Teorie dynamických systémů 4+2c CS Z,ZK Z 1 8   Hušek P. 13135
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí 2+2c CS Z,ZK Z 1 6 Kléma J. Černoch R., Kléma J., Křemen P. 13136
A2M37DKM Digitální komunikace 3+1s CS Z,ZK Z 1 4 Sýkora J. Sýkora J. 13137
A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů 2+2L CS Z,ZK Z 1 6     13138
A4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2+2c CS Z,ZK Z 1 6 Žára J. Bittner J., Žára J. 13139
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2+2s CS Z,ZK Z 1 6 Slavík P. Míkovec Z. 13139
A0M02AKA Akustické aplikace 2+2L CS KZ Z   4 Jiříček O. Brothánek M., Jiříček O. 13102
A0M02ASF Astrofyzika 2+2c CS KZ L   4 Kulhánek P. Kulhánek P., Žáček M. 13102
A0M02DCE Determinismus, chaos, evoluce 2+0s CS KZ L   2 Jelen J. Jelen J. 13102
A0M02FPL Fyzika pevných látek 2+2s CS Z,ZK Z   5 Kříha V. Kříha V., Píchal J., Žáček M. 13102
A0M02FEN Fyzika pro elektroenergetiku 2+2s CS Z,ZK Z   4 Kubeš P. Cikhardt J., Kubeš P. 13102
A0M02MFK Moderní fyzika pro kybernetiku 2+1s CS Z,ZK L   3     13102
A0M02POS Přírodovědný obraz světa 2s CS Z Z   2     13102
A0M02UFL Úvod do fyziky laserů 2+2L CS KZ L   4 Píchal J. Píchal J. 13102
A0M02ZIP Životní prostředí 2+0s CS ZK Z   2 Bálek R. Bálek R. 13102
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 2+2L CS Z,ZK Z   5     13113
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 2+2L CS Z,ZK L   5     13113
A0M13PRE Průmyslová elektronika 2+2L CS Z,ZK Z   5 Papež V. Papež V. 13113
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2+2L CS Z,ZK L   5     13113
A0M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2s CS Z,ZK Z   4 Kočárník P. Kočárník P. 13114
A0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů 2+2L CS Z,ZK L   5 Pivoňka P. Hlinovský V., Pivoňka P. 13114
A0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
A0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 2+2c CS Z,ZK L   5     13114
A0M14MDS Modelování dynamických soustav 2+2c CS Z,ZK L   4     13114
A0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 2+2L CS Z,ZK Z   5 Janoušek J. Buhr K., Janoušek J. 13114
A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
A0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav 2+2s CS Z,ZK L   5     13115
A1M16EKM Ekonometrie 2+2c CS Z,ZK L   5     13116
A0M16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací 2+2s CS Z,ZK Z   5 Vítek M. Vítek M. 13116
A0M16MGM Management 2+2s CS Z,ZK Z,L   5 Hrubá M., Knápek J. Hrubá M., Knápek J. 13116
A1M16MAM Manažerské modely 2+2s CS Z,ZK L   5     13116
A1M16MAS Marketingové strategie 1+3s CS Z,ZK Z   5 Tomek G., Vávrová V. Tomek G., Vávrová V. 13116
A1M16PPP Právo pro podnikatele 3+1s CS Z L   4     13116
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2+2L CS KZ L   4 Vrba J. Oppl L., Vrba J. 13117
A0M17MVK Měření ve vláknových optických komunikacích 2+2L CS KZ Z   4 Zvánovec S. Komanec M., Šístek J., Zvánovec S. 13117
A0M17MMS Mikrovlnné měřicí systémy 2+2L CS KZ L   4 Hoffmann K. Hoffmann K., Hudec P. 13117
A0M17NKA Návrh a konstrukce antén 2+2L CS Z,ZK Z   5 Polívka M. Hazdra P., Mazánek M., Polívka M., Švanda M. 13117
A0M17TMS Trendy v milimetrové a submilimetrové technice 2+2L CS Z,ZK Z   5     13117
A0M17VOD Vláknově optické detekce 2+2L   KZ L   5 Zvánovec S. Komanec M., Zvánovec S. 13117
A0M17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 2+2L CS KZ Z,L   4 Mazánek M. Kořínek T., Mazánek M. 13117
A0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů 2+2c CS Z,ZK Z   5 Tučková J. Tučková J. 13131
A0M31ACS Architektury číslicových systémů 2+2c CS Z,ZK L   4     13131
A0M31EOF Elektronické obvody a filtry 2+2c CS Z,ZK L   5 Hospodka J. Hospodka J. 13131
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky 2+2L CS Z,ZK Z   4 Havlík J. Havlík J., Horčík Z. 13131
A0M32IBE Informační bezpečnost 2+2c CS KZ Z   5 Vaněk T. Vaněk T. 13132
A0M32PST Pokročilé síťové technologie 2+2L CS Z,ZK L   5     13132
A0M32PRD Prostředky datové komunikace 2+2L CS Z,ZK Z   5 Zeman T. Zeman T. 13132
A0M32ZST Základy síťových technologií 2+2L CS Z,ZK Z   5     13132
A4M33CPM Corporate performance management 1+1s CS KZ L   3 Náplava P. Náplava P. 13133
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy 2+2c CS Z,ZK Z   6 Pošík P. Kubalík J., Pošík P. 13133
A0M33OSW Ontologie a sémantický web 2+2c CS KZ Z   4     13133
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web 2+2c EN KZ Z   4     13133
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2+2L CS Z,ZK Z   5 Husák M. Husák M., Novák J., Teplý T. 13134
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů 2+2l CS Z,ZK L   4 Jeřábek V. Burian Z., Jeřábek V., Prajzler V. 13134
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 2+2L CS Z,ZK L   5 Jirásek L., Novák J. Jirásek L., Novák J. 13134
A0M34NSV Návrh systémů VLSI 2+2L CS Z,ZK Z   4 Hazdra P. Hazdra P. 13134
A4M36AOS Architektury orientované na služby 2+2c   Z,ZK Z   6 Vokřínek J. Vokřínek J. 13136
A0X36MOOC Massive Open Online Course 1+0   Z Z,L   2 Šišlák D. Šišlák D. 13136
A4M36MAS Multi-agentní systémy 2+2c   Z,ZK Z   6 Pěchouček M. Bošanský B., Pěchouček M. 13136
A4M36PAH Plánování a hry 2+2c   Z,ZK L   6 Pěchouček M. Bošanský B., Faigl J., Komenda A., Pěchouček M., Vokřínek J. 13136
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 2+2L CS Z,ZK Z   5 Skalický P. Skalický P. 13137
A0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci 2+2L CS Z,ZK Z   4 Vejražka F. Kovář P., Vejražka F. 13137
A0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2+2L CS KZ L   5     13137
A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích 3+1s CS Z,ZK Z   4 Sýkora J. Sýkora J. 13137
A0M37TAV Technologie a technika audiovizuální tvorby 2+2L CS Z,ZK L   4     13137
A0M37ZV2 Zvuková technika 2 2+2L CS Z,ZK Z   4     13137
A0M38MAP Magnetické prvky a měření 2+2L CS Z,ZK Z   5 Kašpar P. Kašpar P. 13138
A0M38MET Metrologie 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A0M38OSE Obrazové senzory 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A0M38VIP Virtuální přístroje 2+2c CS Z,ZK Z   5     13138
A4M01TAL Teorie algoritmů 3+1 CS Z,ZK L 2 6 Demlová M. Demlová M. 13101
A2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci 2+2L CS Z,ZK L 2 5 Mazánek M. Bártík H., Hazdra P., Kraček J., Mazánek M. 13117
A2M17MOS Mikrovlnné obvody a subsystémy 2+2c CS Z,ZK L 2 5 Hoffmann K. Hoffmann K., Hudec P. 13117
A2M17PDS Pozemní a družicové rádiové spoje 2+2c CS Z,ZK Z 2 6 Pechač P. Kvičera M., Pechač P., Valtr P. 13117
A2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače 2+2L CS Z,ZK L 2 6     13131
A2M31ZRE Zpracování řeči 2+2c CS Z,ZK Z 2 6 Pollák P. Čmejla R., Pollák P. 13131
A2M32MDS Modelování a dimenzování sítí 3+1l CS Z,ZK Z 2 6 Křížovský F. Hampl P., Křížovský F. 13132
A2M32RKP Řízení komunikačních procesů 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13132
A2M32VAD Vývoj aplikací a DSP 2+2l CS Z,ZK Z 2 5 Šimák B., Zahradník P. Šimák B., Šusta M., Zahradník P. 13132
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 2+2c CS Z,ZK L 2 6     13133
A3M33IRO Inteligentní robotika 3+2L CS Z,ZK L 2 7     13133
A4M33MPV Metody počítačového vidění 2+2c CS Z,ZK L 2 6     13133
A3M99PTO Práce v týmu a její organizace 1+3c   KZ L 2 6 Čech J. Čech J., Drbohlav O. 13133
A4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce 2+2c CS Z,ZK L 2 6     13133
A3M33UI Umělá inteligence 2+2c CS Z,ZK L 2 6     13133
A4M34ISC Integrované systémy na čipu 2+2c CS Z,ZK L 2 6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
A2M34MST Mikrosystémy 2+2s CS Z,ZK L 2 5 Husák M. Bouřa A., Husák M., Kulha P. 13134
A2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2+2c CS Z,ZK L 2 5 Voves J. Voves J. 13134
A2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2+2c CS Z,ZK L 2 5 Jakovenko J. Jakovenko J., Novák J. 13134
A4M35KO Kombinatorická optimalizace 3+2c CS Z,ZK L 2 6     13135
A4M35OSP Open-Source programování 2+2c CS Z,ZK L 2 6     13135
A3M35ORR Optimální a robustní řízení 3+1c CS Z,ZK L 2 6 Hurák Z. Hurák Z. 13135
A2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 3+1c CS Z,ZK L 2 5 Sýkora J. Sýkora J. 13137
A2M37OBT Obrazová technika 2+2c CS Z,ZK Z 2 6 Klíma M. Klíma M., Páta P. 13137
A2M37ZVT Zvuková technika 2+2L CS Z,ZK L 2 5 Husník L., Rund F. Husník L., Rund F. 13137
A3M38DIT Diagnostika a testování 3+2L CS Z,ZK L 2 7     13138
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 2+2L CS Z,ZK L 2 6 Fischer J. Fischer J. 13138
A4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2+2s CS Z,ZK L 2 6 Havran V. Bittner J., Havran V. 13139
A2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody 2+2c CS Z,ZK Z 3 6 Škvor Z. Hudec P., Polívka M., Škvor Z. 13117
A2M17PMP Počítačové modelování polí 2+2c CS Z,ZK L 3 5     13117
A2M31IAS Implementace analogových soustav 2+2c CS Z,ZK Z 3 6 Hospodka J. Dobeš J., Hospodka J., Náhlík J., Šubrt O. 13131
A2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích 2+2c CS Z,ZK L 3 6     13131
A2M31SMU Signály v multimédiích 2+2c CS Z,ZK L 3 5     13131
A2M32OSS Optické systémy a sítě 2+2L CS Z,ZK L 3 5     13132
A3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika 2+2L CS Z,ZK Z 3 6     13133
A3M33PRO Pokročilá robotika 2+2L CS Z,ZK Z 3 6     13133
A4M33TVS Testování a verifikace software 2+2c CS Z,ZK Z 3 6     13133
A4M33TDV 3D počítačové vidění 2+2c CS Z,ZK Z 3 6     13133
A2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice 2+2s CS Z,ZK L 3 5 Husák M. Bouřa A., Husák M., Kulha P. 13134
A3M35OFD Odhadování, filtrace a detekce 3+1c CS Z,ZK Z 3 6 Havlena V. Havlena V. 13135
A0M35PII Průmyslová informatika a internet 2+2c CS Z,ZK Z 3 6     13135
A4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 2+2c CS Z,ZK Z 3 6 Píša P. Píša P. 13136
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat 2+2c CS Z,ZK Z 3 6 Železný F. Kléma J., Železný F. 13136
A2M37RSY Rádiové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 3 6 Vejražka F. Šedivý P., Vejražka F. 13137
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2+2c CS Z,ZK Z 3 6     13138
A3M38SPD Sběr a přenos dat 2+2L CS Z,ZK Z 3 6     13138
A3M38VIP Virtuální přístroje 2+2c CS Z,ZK Z 3 6     13138
A4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2+2L CS Z,ZK Z 3 6 Berka R. Berka R. 13139
A4M39VG Výpočetní geometrie 2+2s CS Z,ZK Z 3 6 Felkel P. Felkel P. 13139
A0M33PIS Průmyslové informační systémy 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Náplava P. Náplava P. 13133
A3M35NES Nelineární systémy a chaos 3+1c CS Z,ZK L 4 6 Čelikovský S. Čelikovský S. 13135
A4M33AU Automatické uvažování 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Štěpánková O. Jakubův J., Vyskočil J. 13136
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2+2L CS Z,ZK L 4 6     13138
A3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací 2+2L CS Z,ZK L 4 6     13138
A4M39VIZ Vizualizace 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Slavík P. Slavík P. 13139

Student si může zvolit libovolný předmět magisterského programu (EEM - Elektrotechnika, energetika a management, KME - Komunikace, multimédia a elektronika, KYR - Kybernetika a robotika, OI - Otevřená informatika), který není součástí jeho studijního plánu. Student si může vybrat s přihlédnutím k doporučení garanta oboru.


Stránka vytvořena 21.3.2018 17:47:16, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.