Skupina předmětů - MEEMPO5-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
C | M | P | Ř
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 26   Max. kreditů: 26   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD1M16LOG Podniková logistika 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD1M16JAK Řízení jakosti 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD1M16MAV Management výroby 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13116
AD1M16PMG Projektový management 14+6s CS KZ L 2 5     13116
AD1M16CTR Controlling 14+6s CS Z,ZK Z 3 6     13116


Stránka vytvořena 18.10.2019 07:51:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.