Skupina předmětů - MOIHEM-K - Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | H | M | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 14+6s CS KZ Z 1 4     13116
AD0M16EET Ekonomika elektrotechniky a telekomunikací 14+6s CS Z,ZK Z 1 5     13116
AD0M16FI2 Filozofie II 14+6s CS Z,ZK L 1 4     13116
AD0M16HT2 Historie vědy a techniky 2 14+6s CS Z,ZK L 1 4     13116
AD0M16MGM Management 14+6s CS Z,ZK Z,L 1 5     13116
AD0M16MPS Manažerská psychologie 14+6s CS Z,ZK Z 1 4     13116
AD0M16TE1 Teologie 14+6s CS Z,ZK L 1 4     13116


Stránka vytvořena 18.10.2019 07:51:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.