Skupina předmětů - MOIPO1-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | M | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13133
AD4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13133
AD4M36PAH Plánování a hry 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13136
AD4M33SAD Strojové učení a analýza dat 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4M36MAS Multi-agentní systémy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD4M33AU Automatické uvažování 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136


Stránka vytvořena 19.10.2019 00:09:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.