Skupina předmětů - MOIPO2-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | I | K | O | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD0M35PII Průmyslová informatika a internet 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13135
AD4M34ISC Integrované systémy na čipu 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6 Jakovenko J. Jakovenko J. 13134
AD4M35OSP Open-Source programování 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13135
AD4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 14P+6C CS Z,ZK Z 3 6     13138
AD4M38AVS Aplikace vestavných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138


Stránka vytvořena 23.1.2020 07:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.