Skupina předmětů - MOIPO3-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | M | S | T | V | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD4M33DZO Digitální obraz 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13133
AD4M33MPV Metody počítačového vidění 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13133
AD4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13133
AD4M33SAD Strojové učení a analýza dat 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4M33TDV 3D počítačové vidění 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4M39VG Výpočetní geometrie 14+6s CS Z,ZK Z 3 6     13139


Stránka vytvořena 28.9.2020 17:50:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.