Skupina předmětů - MOIEVOLPRE - Elective subjects

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | D | E | F | H | I | M | N | O | P | Q | R | S | T | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Elective subjects
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE3M01MKI Mathematics for Cybernetics 4P+2S EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE1M01MPE Mathematics for Economy 4+2 EN Z,ZK Z 1 6     13101
AE1M01MPS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE2M01PMS Probability and Statistics 4+2 EN Z,ZK Z 1 8     13101
AE1M13VES Manufacturing of Electrical Components 2P+2L EN KZ Z 1 4     13113
AE1M13SVS Simulation of Production Sytems 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5     13113
AE1M14SP2 Electric Machinery and Apparatus 2 2+2L CS Z,ZK Z 1 5     13114
AE1M14SSE Machinery structures of power plants 2+2s CS Z,ZK Z 1 4     13114
AE1M14ESZ Power Machine Equipment 2+2c CS Z,ZK Z 1 4     13114
AE1M14SOP Simulation and Optimization in Drives 2+2L CS Z,ZK Z 1 5     13114
AE1M15EST Electrical Light and Heat 2+2c CS Z,ZK Z 1 5     13115
AE1M16LOG Business Logistics 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE1M16FIU Financial Accouting 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE1M16MAR Marketing 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE1M16VEN Power and Heat Production 2+2s EN KZ Z 1 5     13116
AE1M16DES Power Transport Systems 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE1M16JAK Quality management 2+2s EN Z,ZK Z 1 5     13116
AE2M99CZS Digital Signal processing 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5     13131
AE2M32MKS Mobile Communication Networks 2P + 2L EN Z,ZK Z 1 4     13132
AE2M34SIS Integrated System Structures 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Jakovenko J.   13134
AE3M35RIS Control Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6     13135
AE3M35PSR Real-Time Systems Programming 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6     13135
AE3M35TDS Theory of Dynamical Systems 4P+2C EN Z,ZK Z 1 8     13135
AE2M37DKM Digital communications 3+1s EN Z,ZK Z 1 4     13137
AE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6     13138
AE0M13MKV Advanced Components of Power Electronic 2P+2L EN Z,ZK L   5     13113
AE0M13KTM Construction and Technology of Microcomputers 2P+2L EN Z,ZK Z   5     13113
AE0M13PRE Industrial electronics 2P+2L EN Z,ZK Z   5     13113
AE0M13TKS Technology of Cables and Optical waveguides 2P+2L EN Z,ZK L   5     13113
AE0M14AML Aerodynamics and Mechanics of Flight 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
AE0M14KSP Drive Communication Systems 2+2c CS Z,ZK L   5     13114
AE0M14DMP Dynamics of mechanical parts of drives 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
AE0M14KOP Electric Drive Component Design 2+2L CS Z,ZK Z   5     13114
AE0M14DGP Electric Drive Diagnostics 2+2L CS Z,ZK L   5     13114
AE0M14MDS Simulation of dynamic systems 2+2s CS Z,ZK L   4     13114
AE0M15EZS Electrical Sources and Systems 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
AE0M15SZS Reliability and Security of Power Systems 2+2s CS Z,ZK L   5     13115
AE0M32PST Advaced Network Technologies 2P + 2L EN Z,ZK L   5     13132
AE0M32KMP Communications and Media Law 2P + 2C EN Z,ZK Z,L   4 Brabec Z.   13132
AE0M32ZST Fundamentals of Network Technologies 2P + 2L EN Z,ZK Z   5     13132
AE0M34NFO Design of Photonic Circuits 2P+2L CS Z,ZK L   4     13134
AE0M34NNZ Design of Power Supplies for Electronics 2P+2L CS Z,ZK L   5     13134
AE0M34EZS Electronic Security Systems 2P+2L CS Z,ZK Z   5 Husák M.   13134
AE0M34NSV VLSI System Design 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Hazdra P.   13134
AE4M33RZN Advanced Methods for Knowledge Representation 2P+2C EN Z,ZK Z   6     13136
BE4M36NLP Introduction to Natural Language Processing 2P+2C EN Z,ZK Z   6     13136
AE4M33SAD Machine Learning and Data Analysis 2P+2C EN Z,ZK Z   6     13136
AE0M37MOT Advanced areas in image and video technology 2+2L EN KZ Z   5     13137
AE0M37ZV2 Audio Technology 2 2+2L EN Z,ZK Z   4     13137
AE0M37DUP Satellite navigation systems 2+2L EN Z,ZK Z   4     13137
AE0M37SEK Synchronization and Equalization in Digital Communications 3P+1S EN Z,ZK Z   4     13137
AE0M38MET Metrology 2+2L EN Z,ZK Z   5     13138
AE0M38SPP Signal Processors in Practice 2P+2L EN Z,ZK Z   5     13138
AE0M38VIP Virtual Instruments 2P+2L EN Z,ZK Z   5     13138
AE4M39PGR Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK L   6     13139
AE1M13EMP Ecology of materials and processes 2P+2L EN Z,ZK L 2 5     13113
AE1M13TPR Technological Project Planning 2P+2S EN Z,ZK L 2 5     13113
AE1M14RPO Electric Drive Control 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13114
AE1M14PO2 Electric Drives and Traction 2 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13114
AE1M15RES Control of Power Systems 2+2c CS Z,ZK L 2 5     13115
AE1M15TVN High Voltage Engineering 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13115
AE1M15PRE Transmission and Distribution of Electricity 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13115
AE1M16EUE Economy of Energy Use 2+2s EN Z,ZK L 2 5     13116
AE1M16FIM Financial Management 2+2c EN Z,ZK L 2 6     13116
AE1M16MEE Management of Power Production 2+2s EN Z,ZK L 2 5     13116
AE1M16OVY Operations Research 2+2c EN Z,ZK L 2 5     13116
AE1M16MAV Production Management 2+2s EN Z,ZK L 2 5     13116
AE1M16PMG Project Management 2+2s EN KZ L 2 5     13116
AE1M16STA Statistical methods in economics 2+2c EN Z,ZK L 2 5     13116
AE2M17AEK Antennas and EMC in Radiowave Communication 2+2L EN Z,ZK L 2 5 Hazdra P.   13117
AE2M17MOS Microwave Circuits and Subsystems 2+2c EN Z,ZK L 2 5     13117
AE2M17PDS Terrestrial and Satellite Radio Links 2+2c EN Z,ZK Z 2 6     13117
AE2M99MAM Microprocessors and microcomputers 2P+2L EN Z,ZK L 2 6     13131
AE2M31ZRE Speech processing 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13131
AE2M32VAD Applications Development and DSP 2P + 2L EN Z,ZK L 2 5     13132
AE2M32RKP Communication Processes Control 2P + 2L EN Z,ZK L 2 5     13132
AE2M32MDS Modeling and Dimensioning of Networks 3P + 1L EN Z,ZK Z 2 6     13132
AE3M33UI Artificial Intelligence 2P+2C EN Z,ZK L 2 6     13133
AE3M33IRO Intelligent robotics 3P+2C EN Z,ZK L 2 7     13133
AE3M99PTO Team Work 1P+3C EN KZ L 2 6     13133
AE2M34NIS Integrated Systems Design 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Jakovenko J.   13134
AE2M34MST Microsystems 2P+2L CS Z,ZK Z 2 5 Husák M.   13134
AE2M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Voves J.   13134
AE3M35ORR Optimal and robust control 3P+1C EN Z,ZK L 2 6     13135
AE2M37ZVT Audio Technology 2+2L EN Z,ZK L 2 5     13137
AE2M37KDK Coding in digital communications 3+1c EN Z,ZK L 2 5     13137
AE2M37OBT Image Technology 2+2c EN Z,ZK Z 2 6     13137
AE3M38DIT Diagnostics and Testing 3P+2L EN Z,ZK L 2 7     13138
AE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement 2P+2L EN Z,ZK L 2 6     13138
AE1M13EZF Electrochemical Sources and Photovoltaics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 5     13113
AE1M13VEZ Manufacturing of Electronic Equipment 2P+2L EN Z,ZK Z 3 5     13113
AE1M14VE2 Power Electronics 2 2+2L CS Z,ZK Z 3 5     13114
AE1M15ENY Power Plants 2+2c CS Z,ZK Z 3 5     13115
AE1M16CTR Controlling 2+2s EN Z,ZK Z 3 6     13116
AE1M16RES Development of Energy Systems 2+2s EN Z,ZK Z 3 5     13116
AE1M16EKL Ecology and economy 3+1s EN Z,ZK L 3 5     13116
AE1M16MES Management and Economics of Power Systems 2+2s EN Z,ZK Z 3 6     13116
AE1M16SIR System Analysis and Decision Making 2+2c EN Z,ZK Z 3 5     13116
AE2M17CAD CAD and Microwave Circuits 2+2c EN Z,ZK Z 3 6     13117
AE2M17PMP Computer Aided Modeling of Field 2+2c EN Z,ZK L 3 5     13117
AE2M31IAS Implementation of Analog Systems 2P+2S EN Z,ZK L 3 6     13131
AE2M31SMU Signals in multimedia 2P+2C EN Z,ZK L 3 5     13131
AE2M31RAT Speech technology in telecommunications 2P+2C EN Z,ZK L 3 6     13131
AE2M32OSS Optical Systems and Networks 2P + 2L EN Z,ZK L 3 5     13132
AE1M32TSY Telecommunication Systems 2P + 2L EN Z,ZK Z 3 4     13132
AE3M33PRO Advanced robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE3M33MKR Mobile and Collective Robotics 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13133
AE2M34MIM Microsystems in Multimedia 2P+2C CS Z,ZK L 3 5 Husák M.   13134
AE3M35OFD Estimation, filtering and detection 3P+1C EN Z,ZK Z 3 6     13135
AE2M37RSY Radio systems 2+2L EN Z,ZK Z 3 6     13137
AE3M38SPD Data Acquisition and Transfer 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13138
AE3M38VIP Virtual Instruments 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6     13138
AE3M35NES Nonlinear Systems and Chaos 3P+1C EN Z,ZK Z 4 6     13135
AE3M38MSZ Modern Sensors and Signal Processing 2P+2L EN Z,ZK L 4 6     13138

Student can choose arbitrary subject of the master's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, KME - Communications, Multimedia and Electronics, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee.


Stránka vytvořena 21.10.2020 09:50:38, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.