Skupina předmětů - MKYRPO4 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | N | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 29   Max. kreditů: 29   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A3M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2c CS Z,ZK Z 1 6     13114
A3M37NAV Navigace 2+2c CS Z,ZK L 2 6     13137
A3M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6     13135
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6     13138
A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK L 4 5     13138


Stránka vytvořena 24.10.2019 05:49:55, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.