Skupina předmětů - MKYRVOLPRELKS - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | Č | D | E | F | I | J | K | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z | Ž | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A1M01MPE Matematika pro ekonomiku 4+2 CS Z,ZK Z 1 6     13101
A1M01MPS Matematika pro silnoproud 4+2 CS Z,ZK Z 1 8     13101
A2M01PMS Pravděpodobnost a statistika 4+2 CS Z,ZK Z 1 8     13101
A1M13JAS Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5     13113
A1M13SVS Simulace výrobních systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5     13113
A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek 2P+2L CS KZ Z 1 4     13113
A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2 2+2L CS Z,ZK Z 1 5     13114
A1M14ESZ Energetická strojní zařízení 2+2s CS Z,ZK Z 1 4     13114
A1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech 2+2L CS Z,ZK Z 1 5     13114
A1M14SSE Strojní struktury elektráren 2+2s CS Z,ZK Z 1 4     13114
A1M15EST Elektrické světlo a teplo 2+2c CS Z,ZK Z 1 5     13115
A1M16DES Dopravní energetické systémy 2+2s CS Z,ZK Z 1 5     13116
A1M16FIU Finanční účetnictví 2+2s CS Z,ZK Z 1 5     13116
A1M16MAR Marketing 2+2s CS Z,ZK Z 1 5     13116
A1M16LOG Podniková logistika 2+2s CS Z,ZK Z 1 5     13116
A1M16JAK Řízení jakosti 2+2s CS Z,ZK Z 1 5     13116
A1M16VEN Výroba energie 2+2s CS KZ Z 1 5     13116
A2M99CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5     13131
A2M32MKS Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 1 4     13132
A4M33DZO Digitální obraz 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13133
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13133
A4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13133
A2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V., Jeřábek V., Novák J. 13134
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13136
A2M37DKM Digitální komunikace 3+1s CS Z,ZK Z 1 4     13137
A4M39APG Algoritmy počítačové grafiky 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13139
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 1 6     13139
A0M02AKA Akustické aplikace 2+2L CS KZ Z   4     13102
A0M02FPL Fyzika pevných látek 2+2s CS Z,ZK Z   5     13102
A0M02FEN Fyzika pro elektroenergetiku 2+2s CS Z,ZK Z   4 Kubeš P. Cikhardt J., Kubeš P. 13102
A0M02ZIP Životní prostředí 2+0s CS ZK Z   2     13102
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13113
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK L   5     13113
A0M13PRE Průmyslová elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13113
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2P+2L CS Z,ZK L   5     13113
A0M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
A0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů 2+2L CS Z,ZK L   5     13114
A0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
A0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 2+2c CS Z,ZK L   5     13114
A0M14MDS Modelování dynamických soustav 2+2c CS Z,ZK L   4     13114
A0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 2+2L CS Z,ZK Z   5     13114
A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
A0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav 2+2s CS Z,ZK L   5     13115
A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky 2+2s CS KZ Z,L   4     13116
A0M16MGM Management 2P+2S CS Z,ZK Z,L   5 Hrubá M., Knápek J. Hrubá M., Knápek J. 13116
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2P+2L CS KZ L   4 Vrba J. Oppl L., Vrba J. 13117
A0M17NKA Návrh a konstrukce antén 2+2L CS Z,ZK Z   5 Polívka M. Hazdra P., Mazánek M., Polívka M., Švanda M. 13117
A0M17TMS Trendy v milimetrové a submilimetrové technice 2+2L CS Z,ZK Z   5     13117
A0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Tučková J. Tučková J. 13131
A0M31ACS Architektury číslicových systémů 2P+2C CS Z,ZK L   4     13131
A0M31EOF Elektronické obvody a filtry 2P+2C CS Z,ZK L   5     13131
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Havlík J. Havlík J. 13131
A0M32PRD Prostředky datové komunikace 2P + 2L CS Z,ZK Z   5 Zeman T. Zeman T. 13132
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Pošík P. Kubalík J., Pošík P. 13133
A0M33OSW Ontologie a sémantický web 2P+2C CS KZ Z   4     13133
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web 2P+2C EN KZ Z   4     13133
A0M33PAR Praktická robotika 1P+3L CS KZ Z   4 Přeučil L. Přeučil L. 13133
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2L CS Z,ZK Z   5 Husák M. Husák M., Novák J., Teplý T. 13134
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L   4 Jeřábek V. Burian Z., Jeřábek V., Prajzler V. 13134
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 2P+2L CS Z,ZK L   5 Jirásek L., Novák J. Jirásek L., Novák J. 13134
A0M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Hazdra P. Hazdra P. 13134
A4M36AOS Architektury orientované na služby 2P+2C   Z,ZK Z   6     13136
A0M36BEP Bezpilotní prostředky 2P+2S   Z,ZK L   4     13136
A0X36MOOC Massive Open Online Course 1P   Z Z,L   2 Šišlák D. Šišlák D. 13136
A4M36MAS Multi-agentní systémy 2P+2C   Z,ZK Z   6     13136
A4M36PAH Plánování a hry 2P+2C   Z,ZK L   6     13136
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 2P+2L CS Z,ZK L   5 Skalický P. Skalický P. 13137
A0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci 2+2L CS Z,ZK Z   4     13137
A0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2+2L CS KZ L   5     13137
A0M37RLP Řízení letového provozu 2P+2C CS Z,ZK Z   4 Kovář P. Kovář P. 13137
A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích 3P+1S CS Z,ZK Z   4 Sýkora J. Sýkora J. 13137
A0M37ZV2 Zvuková technika 2 2+2L CS Z,ZK Z   4     13137
A0M38KPL Konstrukce a pohony letadel 2P+2C CS Z,ZK Z   4     13138
A0M38KTE Kosmická technika a technologie 2P+0C CS ZK L   4     13138
A0M38MAP Magnetické prvky a měření 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A0M38MET Metrologie 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A0M38OSE Obrazové senzory 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13138
AE0M99PP2 Professional Practice 0+2   Z Z,L   2 Jakovenko J., Jelínek I. Jakovenko J., Jelínek I. 13922
AE0M99PP4 Professional Practice 0+2   Z Z,L   4 Jakovenko J., Jelínek I. Jakovenko J., Jelínek I. 13922
AE0M99PP6 Professional Practice 0+2   Z Z,L   6 Jakovenko J., Jelínek I. Jakovenko J., Jelínek I. 13922
A4M01TAL Teorie algoritmů 3+1 CS Z,ZK L 2 6 Demlová M. Demlová M. 13101
A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů 2P+2L CS Z,ZK L 2 5     13113
A1M13TPR Technologické projektování 2P+2S CS Z,ZK L 2 5     13113
A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13114
A1M14RPO Řízení elektrických pohonů 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13114
A1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13115
A1M15RES Řízení elektroenergetických soustav 2+2c CS Z,ZK L 2 5     13115
A1M15TVN Technika vysokých napětí 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13115
A1M16EUE Ekonomika užití energie 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13116
A1M16FIM Finanční management 2+2c CS Z,ZK L 2 6     13116
A1M16MEE Management výroby energie 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13116
A1M16MAV Management výroby 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13116
A1M16OVY Operační výzkum 2+2c CS Z,ZK L 2 5     13116
A1M16PMG Projektový management 2+2s CS KZ L 2 5     13116
A1M16STA Statistické metody v ekonomii 2+2c CS Z,ZK L 2 5     13116
A2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13117
A2M17MOS Mikrovlnné obvody a subsystémy 2+2c CS Z,ZK L 2 5     13117
A2M17PDS Pozemní a družicové rádiové spoje 2+2c CS Z,ZK Z 2 6     13117
A2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače 2P+2L CS Z,ZK L 2 6     13131
A2M31ZRE Zpracování řeči 2P+2C CS Z,ZK Z 2 6     13131
A2M32MDS Modelování a dimenzování sítí 3P + 1L CS Z,ZK Z 2 6     13132
A2M32RKP Řízení komunikačních procesů 2P + 2L CS Z,ZK L 2 5     13132
A2M32VAD Vývoj aplikací a DSP 2P + 2L CS Z,ZK Z 2 5     13132
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13133
A4M33MPV Metody počítačového vidění 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13133
A4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13133
A4M34ISC Integrované systémy na čipu 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
A2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
A2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Voves J. Voves J. 13134
A2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Jakovenko J. Jakovenko J., Novák J. 13134
A4M35KO Kombinatorická optimalizace 3P+2C CS Z,ZK L 2 6     13135
A4M35OSP Open-Source programování 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13135
A2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích 3+1c CS Z,ZK L 2 5     13137
A2M37OBT Obrazová technika 2+2c CS Z,ZK Z 2 6     13137
A2M37ZVT Zvuková technika 2+2L CS Z,ZK L 2 5     13137
A4M39DPG Datové struktury počítačové grafiky 2P+2S CS Z,ZK L 2 6     13139
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5     13113
A1M13VEZ Výroba elektronických zařízení 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5     13113
A1M14VE2 Výkonová elektronika 2 2+2L CS Z,ZK Z 3 5     13114
A1M15ENY Elektrárny 2+2c CS Z,ZK Z 3 5     13115
A1M16CTR Controlling 2+2s CS Z,ZK Z 3 6     13116
A1M16EKL Ekologie a ekonomika 3+1s CS Z,ZK Z 3 5     13116
A1M16MES Management a ekonomika energetických soustav 2+2s CS Z,ZK Z 3 6     13116
A1M16RES Rozvoj energetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z 3 5     13116
A1M16SIR Systémové inženýrství 2+2c CS Z,ZK Z 3 5     13116
A2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody 2+2c CS Z,ZK Z 3 6     13117
A2M17PMP Počítačové modelování polí 2+2c CS Z,ZK L 3 5     13117
A2M31IAS Implementace analogových soustav 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13131
A2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích 2P+2C CS Z,ZK L 3 6     13131
A2M31SMU Signály v multimédiích 2P+2C CS Z,ZK L 3 5     13131
A2M32OSS Optické systémy a sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 3 5     13132
A1M32TSY Telekomunikační systémy 2P + 2L CS Z,ZK Z 3 4     13132
A4M33TVS Testování a verifikace software 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13133
A4M33TDV 3D počítačové vidění 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13133
A2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice 2P+2C CS Z,ZK L 3 5 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
A4M36PAP Pokročilé architektury počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13136
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Železný F. Kléma J., Železný F. 13136
A2M37RSY Rádiové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 3 6     13137
A4M38KRP Komunikační rozhraní počítačů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13138
A4M39MMA Multimédia a počítačová animace 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6     13139
A4M39VG Výpočetní geometrie 2P+2S CS Z,ZK Z 3 6     13139
A4M33AU Automatické uvažování 2P+2C CS Z,ZK L 4 6 Štěpánková O. Jakubův J., Vyskočil J. 13136
A4M38AVS Aplikace vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK L 4 6     13138
A4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13139

Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 21.10.2019 11:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.