Skupina předmětů - BSTMP1 - Povinné předměty programu 1.ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | E | L | M | O | P | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu 1.ročník
Min. kreditů: 61   Max. kreditů: 61   Min. předmětů: 11 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A7B01LAG Lineární algebra 2+2 CS Z,ZK Z 1 6     13101
A7B01MAA Matematická analýza 4+2 CS Z,ZK Z 1 8     13101
A7B14SAP Struktury a architektury počítačů 2+2c CS Z,ZK L 1 6     13114
A7B31ELI Elektrotechnika pro informatiky 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5     13131
A7B36ALG Algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13136
A7B01LOG Logika 2+2 CS Z,ZK L 2 4     13101
A7B01PST Pravděpodobnost a statistika 2+1 CS Z,ZK L 2 4     13101
A7B14TEV Technické vyjadřování 2+2c CS KZ L 2 4     13114
A7B36OMO Objektové modelování 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13136
A7B36PJV Programování v Javě 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13136


Stránka vytvořena 22.10.2019 05:49:56, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.