Skupina předmětů - BSTMP23 - Povinné předměty programu 2. a 3.ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | K | M | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu 2. a 3.ročník
Min. kreditů: 35   Max. kreditů: 35   Min. předmětů: 6 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A7B01MCS Matematika pro informatiku 2+2 CS Z,ZK Z 3 6     13101
A7B36DBS Databáze 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13136
A7B36DSA Datové struktury a algoritmy 2P+2S CS Z,ZK Z 3 6     13136
A7B32KBE Kódy a bezpečnost 2P + 2L CS Z,ZK L 4 6 Vaněk T. Hrad J., Pravda I., Vaněk T. 13132
A7B36PSI Počítačové sítě 2P+2C CS Z,ZK L 4 6     13136
A7B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ L 5 5     13116


Stránka vytvořena 21.10.2019 11:50:15, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.