Skupina předmětů - BSTMP23MI-K - Povinné předměty programu 2. a 3.ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | K | M | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu 2. a 3.ročník
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD7B01MCS Matematika pro informatiku 14+6 CS Z,ZK Z 3 6     13101
AD7B36DBS Databáze 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD7B36DSA Datové struktury a algoritmy 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD7B32KBE Kódy a bezpečnost 14P + 6C CS Z,ZK L 4 6     13132
AD7B36PSI Počítačové sítě 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.