Skupina předmětů - BSTMPOSI-K - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
P | Ř | S | T | V | W
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 34   Max. kreditů: 34   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD7B39WPA Webové a podnikové aplikace 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD7B36PJC Programování v jazyku C/C++ 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD7B36SIN Softwarové inženýrství 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD7B36XML Technologie XML 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD7B36SI2 Řízení SW projektů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 5     13136
AD7B36VYD Vytěžování dat 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 5     13136


Stránka vytvořena 23.1.2020 07:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.