Skupina předmětů - BSTMVOL-K - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AD4B01DMA Diskrétní matematika 14+6 CS Z,ZK Z 1 7     13101
AD3B01MA1 Matematika 1 28+6 CS Z,ZK Z 1 8     13101
AD2B02FY1 Fyzika 1 pro KME 14+6L CS Z,ZK Z 1 4     13102
AD1B14SEM Elektrotechnický seminář 0+14 CS Z Z 1 2     13114
AD4B99RPH Řešení problémů a hry 7KP+9KC CS KZ Z 1 6     13133
AD3B99RO Roboti 7KP+9KC CS KZ Z 1 5     13135
AD0B36PR1 Programování 1 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6     13136
AD0B36PRI Programování 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5     13136
AD2B99KAM Komunikace a multimédia 14+6c CS Z Z 1 5     13137
AD7B13ANW Analýza a návrh webových aplikací 14KP+6KC   KZ L   4     13113
AD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z   4     13113
AD0B13ETM Elektrotechnické materiály 14KP+3KL CS Z,ZK L   4     13113
AD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 14KP+6KL CS Z,ZK Z   4     13113
AD0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z   4     13113
AD0B13NNT Nanotechnologie 14KP+6KC CS Z,ZK Z,L   4     13113
AD0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 14KP+6KC CS Z,ZK L   5     13113
AD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 14KP+6KL CS KZ L   4     13113
AD0B14AMS Aktuátory a malé stroje 14+6L CS Z,ZK L   5     13114
AD0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 14+6L CS Z,ZK L   4     13114
AD0B14SPP Senzory pro pohony 14+6L CS Z,ZK Z   4     13114
AD0B14TDO Technická dokumentace 7+6L CS KZ Z   3     13114
AD0B14TME Technická mechanika 14+6s CS Z,ZK L   4     13114
AD0B15EIN Elektrické instalace 14+6L CS Z,ZK L   4     13115
AD0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 14+6s CS Z,ZK Z   5     13115
AD0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 14+6L CS Z,ZK Z   4     13115
AD7B16ISP Informační systémy a procesní řízení 14+6s CS Z,ZK L   5     13116
AD7B16MVY Marketingový výzkum 14+6s CS Z,ZK L   5     13116
AD7B16OMR Optimalizační metody a rozhodování 14+6s CS Z,ZK Z   5     13116
AD7B32TKS Telekomunikační sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z   4     13132
AD4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 14KP+6KC CS Z,ZK Z   6     13133
AD0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 14KP+6KC CS Z,ZK L   4     13134
AD4B35PSR Programování systémů reálného času 14KP+6KC CS Z,ZK Z   6     13135
AD7B36DBA Administrace databázových systémů 14KP+6KC   Z,ZK Z   5     13136
AD4B33FLP Funkcionální a logické programování 14KP+6KC CS Z,ZK L   6     13136
AD7B36PJC Programování v jazyku C/C++ 14KP+6KC CS Z,ZK Z   6     13136
AD7B36SPS Správa počítačových sítí 14KP+6KC CS Z,ZK L   6     13136
AD7B36WMM Technologie pro web a multimedia 14KP+6KC CS KZ L   6     13136
AD7B36XML Technologie XML 14KP+6KC CS Z,ZK L   6     13136
AD7B36TS1 Základy testování software 14KP+6KC CS KZ Z   5     13136
AD7B37MM2 Multimédia 2 14+6s CS Z,ZK Z   6     13137
AD4B01MA2 Matematická analýza 28+6 CS Z,ZK L 2 8     13101
AD3B01MA2 Matematika 2 28+6 CS Z,ZK L 2 7     13101
AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 14+6 CS Z,ZK L 2 6     13101
AD2B01MA3 Vícedimenzionální kalkulus 14+6 CS Z,ZK L 2 6     13101
AD1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM 14+0s CS ZK L 2 2     13102
AD3B02FY1 Fyzika 1 pro KyR 28+6L CS Z,ZK L 2 6     13102
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5     13113
AD1B15MAA Matematické aplikace 21+6c CS Z,ZK L 2 6     13115
AD2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení 14+6s CS Z,ZK L 2 5     13117
AD1B31EOS Elektrické obvody 21KP+6KS CS Z,ZK L 2 6     13131
AD2B99MAA Matematické aplikace 14KP+6KC CS KZ L 2 4     13131
AD2B31ZEO Základy elektrických obvodů 14KP+6KS CS Z,ZK L 2 5     13131
AD2B34ELP Elektronické prvky 14KP+6KL CS Z,ZK L 2 5 Hazdra P. Hazdra P., Jirásek L. 13134
AD0B36PR2 Programování 2 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6     13136
AD2B99SAS Signály a soustavy 14+6c CS Z,ZK L 2 5     13137
AD1B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 2 5     13138
AD4B01JAG Jazyky,automaty a gramatiky 14+6 CS Z,ZK Z 3 6     13101
AD1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM 14+6L CS Z,ZK Z 3 5     13102
AD2B02FY2 Fyzika 2 pro KME 14+3L CS KZ Z 3 3     13102
AD3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR 21+6L CS Z,ZK Z 3 6     13102
AD1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 5     13113
AD1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 21+6L CS Z,ZK Z 3 6     13114
AD1B15EN1 Elektroenergetika 1 14+6L CS Z,ZK Z 3 5     13115
AD1B17EMP Elektromagnetické pole 14+6c CS Z,ZK Z 3 5     13117
AD4B17EAM Elektřina a magnetismus 14+6c CS Z,ZK Z 3 6     13117
AD2B31ANO Analogové obvody 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 5     13131
AD3B31EOP Elektrické obvody a prvky 28KP+6KC CS Z,ZK Z 3 8     13131
AD2B32DAT Datové sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 3 5     13132
AD2B99DIT Digitální technika 14P + 6L CS Z,ZK Z 3 5     13132
AD4B33OSS Operační systémy a sítě 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13133
AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 3 6     13134
AD0B35SPS Struktury počítačových systémů 21KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13135
AD4B33SI Softwarové inženýrství 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 6     13136
AD2B38EMB Elektrická měření 14P+6L CS Z,ZK Z 3 5     13138
AD4B02FYZ Fyzika pro OI 14+6L CS Z,ZK L 4 6     13102
AD1B13VST Výkonové součástky a technologie 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 6     13113
AD1B14VE1 Výkonová elektronika 1 14+6L CS Z,ZK L 4 5     13114
AD1B15EN2 Elektroenergetika 2 14+6s CS Z,ZK L 4 6     13115
AD1B15EN3 Elektroenergetika 3 14+6s CS Z,ZK L 4 5     13115
AD2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje 14+6c CS Z,ZK L 4 6     13117
AD2B99KOS Komunikační systémy 14P + 6L CS Z,ZK L 4 6     13132
AD3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 5     13133
AD3B33OSD Operační systémy a databáze 21KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD3B33ROB Robotika 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 6     13133
AD4B33ZUI Základy umělé inteligence 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13133
AD2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 6 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
AD0B36APO Architektura počítačů 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13135
AD3B35ARI Automatické řízení 28KP+6KC CS Z,ZK L 4 7     13135
AD4B77ASS Architektury softwarových systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD4B33DS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13136
AD2B37MMT Multimediální technika 14+6L CS Z,ZK L 4 6     13137
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů 14P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD3B38SME Senzory a měření 21P+6L CS Z,ZK L 4 6     13138
AD4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 14KP+6KC CS Z,ZK L 4 6     13139
AD2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 5     13113
AD1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13113
AD1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 14+6L CS Z,ZK Z 5 6     13114
AD1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 14+6L CS Z,ZK Z 5 5     13114
AD2B17OKS Optické komunikační systémy 14+6c CS Z,ZK Z 5 6     13117
AD2B17VMT Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika 14+6L CS Z,ZK Z 5 6     13117
AD2B31HPM Hardware pro multimédia 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13131
AD2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13131
AD4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 14P + 6C CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD2B32PSS Přenosové systémy a sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD2B32SOS Síťové operační systémy 14P + 6C CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD2B32TSI Telekomunikační sítě 14P + 6L CS Z,ZK Z 5 6     13132
AD3B33DRR Dynamika a řízení robotů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13133
AD4B33OPT Optimalizace 28KP+6KC CS Z,ZK Z 5 7     13133
AD4B99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt   CS KZ Z,L 5 6     13133
AD2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13134
AD2B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13134
AD2B34OFT Optoelektronika a fotonika 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6     13134
AD3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 6     13135
AD2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 14+6s CS Z,ZK Z 5 6     13137
AD2B37ZST Základy studiové techniky 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 6 Bernas M. Bernas M., Rund F. 13137
AD3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 28P+6L CS Z,ZK Z 5 7     13138
AD3B38PRT Přístrojová technika 14P+6L CS Z,ZK Z 5 6     13138
AD1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 14KP+6KL CS Z,ZK L 6 5     13113
AD3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 14+6s CS Z,ZK L 6 6     13114
AD2B17VFM Vysokofrekvenční měření 14+6L CS Z,ZK Z 6 6     13117
AD2B99LES Laboratoř elektronických systémů 14KP+6KC CS Z,ZK L 6 6     13131
AD2B32PPS Plánování a provozování sítí 14P + 6C CS Z,ZK L 6 6     13132
AD3B35APE Aplikovaná elektronika 14KP+6KC CS Z,ZK L 6 6     13135


Stránka vytvořena 18.10.2019 07:51:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.