Skupina předmětů - MIBVOL - Doporučené volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
O | P | Ř | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Doporučené volitelné předměty
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 1 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4M35OSP Open-Source programování 2P+2C CS Z,ZK L 3 6     13135
A0M35PII Průmyslová informatika a internet 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13135
A3M35RIS Řídicí systémy 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6     13135
A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření 2P+2L CS Z,ZK L 3 6     13138


Stránka vytvořena 23.10.2019 17:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.