Skupina předmětů - MBIOPO2 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | N | P | S | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 33   Max. kreditů: 33   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4M33PAL Pokročilá algoritmizace 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13133
A4M01TAL Teorie algoritmů 3P+1S CS Z,ZK L 2 6 Demlová M. Demlová M. 13101
A6M33AST Asistivní technologie a dohledové systémy 2P+2L CS Z,ZK L 2 5     13133
A6M33NIN Neuroinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 2 5     13133
A6M33BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 2 5     13136
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Železný F. Kléma J., Železný F. 13136


Stránka vytvořena 23.1.2020 07:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.