Skupina předmětů - MBIOVOL - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | Č | D | E | F | K | M | N | O | P | R | S | T | Z | Ž
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A0M02AKA Akustické aplikace 2+2L CS KZ Z   4     13102
AE6M02BFY Biophysics 2+2L   Z,ZK Z   4     13102
A0M02FPL Fyzika pevných látek 2+2s CS Z,ZK Z   5     13102
A0M02FEN Fyzika pro elektroenergetiku 2+2s CS Z,ZK Z   4 Kubeš P. Cikhardt J., Kubeš P. 13102
A0M02ZIP Životní prostředí 2+0s CS ZK Z   2     13102
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13113
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky 2P+2L CS Z,ZK L   5     13113
A0M13PRE Průmyslová elektronika 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13113
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů 2P+2L CS Z,ZK L   5     13113
A0M14AML Aerodynamika a mechanika letu 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
A0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů 2+2L CS Z,ZK L   5     13114
A0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů 2+2s CS Z,ZK Z   4     13114
A0M14KSP Komunikační systémy pro pohony 2+2c CS Z,ZK L   5     13114
A0M14MDS Modelování dynamických soustav 2+2c CS Z,ZK L   4     13114
A0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu 2+2L CS Z,ZK Z   5     13114
A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
A0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav 2+2s CS Z,ZK L   5     13115
A0M16MPS Manažerská psychologie 2+2s CS Z,ZK Z,L   4 Fiala J. Fiala J. 13116
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole 2P+2L CS KZ L   4 Vrba J. Oppl L., Vrba J. 13117
A0M17NKA Návrh a konstrukce antén 2+2L CS Z,ZK Z   5 Polívka M. Hazdra P., Mazánek M., Polívka M., Švanda M. 13117
A0M17TMS Trendy v milimetrové a submilimetrové technice 2+2L CS Z,ZK Z   5     13117
A0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů 2P+2C CS Z,ZK Z   5 Tučková J. Tučková J. 13131
A0M31ACS Architektury číslicových systémů 2P+2C CS Z,ZK L   4     13131
A0M31EOF Elektronické obvody a filtry 2P+2C CS Z,ZK L   5     13131
A0M32PRD Prostředky datové komunikace 2P + 2L CS Z,ZK Z   5 Zeman T. Zeman T. 13132
A6M33AST Asistivní technologie a dohledové systémy 2P+2L CS Z,ZK L   5     13133
A6M33BIO Biometrie 2P+2C CS KZ Z   4 Novák D. Bakštein E., Franc V., Novák D., Pollák P., Schneider J. 13133
A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí 2P+2C CS Z,ZK Z   4     13133
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Pošík P. Kubalík J., Pošík P. 13133
A6M33KSY Kognitivní systémy 2P+1C CS KZ Z   4 Vavrečka M. Štěpánová K., Vavrečka M. 13133
A0M33OSW Ontologie a sémantický web 2P+2C CS KZ Z   4     13133
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web 2P+2C EN KZ Z   4     13133
A3B33OSD Operační systémy a databáze 3P+2C CS Z,ZK L   6     13133
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2P+2C CS Z,ZK Z   6     13133
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2P+2L CS Z,ZK Z   5 Husák M. Husák M., Novák J., Teplý T. 13134
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L   4 Jeřábek V. Burian Z., Jeřábek V., Prajzler V. 13134
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku 2P+2L CS Z,ZK L   5 Jirásek L., Novák J. Jirásek L., Novák J. 13134
A0M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z   4 Hazdra P. Hazdra P. 13134
A4B33DS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L   6     13136
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice 2P+2L CS Z,ZK L   5 Skalický P. Skalický P. 13137
A0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci 2+2L CS Z,ZK Z   4     13137
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 2P+2L CS Z,ZK L   6 Dobeš J. Bednář J., Bernas M., Dobeš J., Ulovec K. 13137
A0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky 2+2L CS KZ L   5     13137
A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích 3P+1S CS Z,ZK Z   4 Sýkora J. Sýkora J. 13137
A0M37ZV2 Zvuková technika 2 2+2L CS Z,ZK Z   4     13137
A0M38MAP Magnetické prvky a měření 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A0M38MET Metrologie 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A0M38OSE Obrazové senzory 2P+2L CS Z,ZK Z   5     13138

Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html


Stránka vytvořena 17.2.2020 05:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.