Skupina předmětů - BSTMVOLSI - Volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | T | Ú | V | Z | Ž | 3
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Volitelné předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 999   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4B01DMA Diskrétní matematika 2+2 CS Z,ZK Z 1 7     13101
A0B01LAA Lineární algebra a aplikace 3+3 CS Z,ZK Z 1 8     13101
A0B01LAG Lineární algebra 4+2 CS Z,ZK Z 1 7 Pták P. Pták P. 13101
A3B01MA1 Matematika 1 4+2 CS Z,ZK Z 1 8     13101
A0B01MA1 Základy matematické analýzy 3+3 CS Z,ZK Z 1 8     13101
A2B02FY1 Fyzika 1 pro KME 2+2L CS Z,ZK Z 1 4 Kulhánek P. Jíra J., Koller J., Kulhánek P., Žáček M. 13102
A1B14SEM Elektrotechnický seminář 2s CS Z Z 1 2     13114
A1B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z 1 5 Ambrožová A., Fialová H. Ambrožová A., Fialová H., Vítek M. 13116
A0B16PRS Prezentační dovednosti 2s CS Z Z,L 1 2 Knápek J. Beranovský J., Jarská V., Lisá D., Macholda F., Nováková V. 13116
A4B99RPH Řešení problémů a hry 1+3c CS KZ Z 1 6     13133
A3B99RO Roboti 1+3L CS KZ Z 1 5     13135
A0B36PR1 Programování 1 2+2c CS Z,ZK Z 1 6     13136
A0B36PRI Programování 2+2c CS Z,ZK Z 1 5 Jelínek I. Jelínek I. 13136
A2B99KAM Komunikace a multimédia 2+2c CS Z Z 1 5     13137
03TV Tělesná výchova 2s   Z Z,L   1     13000
A0B01MVM Matematika v Maple 0+2c CS Z Z,L   2     13101
A0B02AKA Akustické aplikace 2+2L CS KZ Z   4 Jiříček O. Brothánek M., Jiříček O. 13102
A0B02ASF Astrofyzika 2+2c CS KZ L   4 Kulhánek P. Kulhánek P., Žáček M. 13102
A0B02EKE Ekologie a ekotechnika 2+1L CS KZ L   3     13102
A0B02FPL Fyzika pevných látek 2+2s CS Z,ZK Z   5 Kříha V. Kříha V., Píchal J., Žáček M. 13102
A0B02FEN Fyzika pro elektroenergetiku 2+2s CS Z,ZK Z   4 Kubeš P. Cikhardt J., Kubeš P. 13102
A0B02UAK Úvod do akustiky 2+2L CS KZ L   4 Jiříček O. Brothánek M., Jandák V., Jiříček O., Švec P. 13102
A0B02UFL Úvod do fyziky laserů 2+2L CS KZ L   4     13102
A0B02ZIP Životní prostředí 2+0s CS ZK Z   2 Bálek R. Bálek R., Staněk Z. 13102
A7B13ANW Analýza a návrh webových aplikací 2+2s   KZ L   4     13113
A0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky 2+2L CS Z,ZK Z   4 Kudláček I. Kudláček I. 13113
A0B13ETM Elektrotechnické materiály 2+1L CS Z,ZK L   4     13113
A0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů 2+2L CS Z,ZK Z   4 Papež V. Papež V. 13113
A0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku 2+2L CS Z,ZK L   4     13113
A0B13NNT Nanotechnologie 2+2s CS Z,ZK Z,L   4     13113
A0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice 2+2L CS Z,ZK L   5 Dušek K. Dušek K. 13113
A0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice 2+2L CS KZ Z,L   4     13113
A0B14AMS Aktuátory a malé stroje 2+2L CS Z,ZK L   5     13114
A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika 2+2L CS Z,ZK L   4 Mindl P. Haubert T., Mindl P. 13114
A0B14SPP Senzory pro pohony 2+2L CS Z,ZK Z   4     13114
A0B14TDO Technická dokumentace 1+2L CS KZ Z   3     13114
A0B14TME Technická mechanika 2+2s CS Z,ZK L   4   Jirků S. 13114
A0B15EIN Elektrické instalace 2+2L CS Z,ZK L   4     13115
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů 2+2s CS Z,ZK Z   5     13115
A0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví 2+2L CS Z,ZK Z   4     13115
A7B16EKP Ekonomika podniku 2+2c CS Z,ZK Z   6     13116
A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení 2+2c CS Z,ZK L   5     13116
A7B16INS Informační systémy 2+2c CS Z,ZK Z   5 Náplava P. Náplava P. 13116
A7B16MME Makro a mikroekonomika 2+2s CS Z,ZK Z   6 Fialová H. Ambrožová A., Fialová H. 13116
A7B16MVY Marketingový výzkum 2+2s CS Z,ZK L   5     13116
A7B16OMR Optimalizační metody a rozhodování 2+2c CS Z,ZK Z   5     13116
A7B16PAP Právo a podnikání 2+2s CS Z,ZK L   6     13116
A7B16POP Právo pro podnikatele 2+2s CS Z,ZK Z   4     13116
A7B16UFI Účetnictví a finance 2+2c CS Z,ZK L   6 Starý O., Vašíček J. Starý O., Vašíček J. 13116
A0B17LAB Lékařské aplikace biologických účinků EM pole 2+2L CS Z,ZK L   4 Vrba J. Oppl L., Vrba J. 13117
A0B31ZZS Základy zpracování signálů 2+2c CS Z,ZK Z   4 Čmejla R. Janča R. 13131
A7B31ZZS Základy zpracování signálů 2+2+2 CS Z,ZK Z   5     13131
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení 2+2L CS KZ L   4 Vojtěch L. Neruda M., Vojtěch L., Zitta T. 13132
A7B32TKS Telekomunikační sítě 2+2L CS Z,ZK Z   4     13132
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení 2+2c CS Z,ZK Z   6   Drbohlav O., Matas J. 13133
A7B33SUI Systémy s umělou inteligencí 2+2c CS Z,ZK L   6     13133
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky 2+2c CS KZ Z   4 Lhotská L. Doležal J., Gerla V., Lhotská L. 13133
A7B33DIF Zpracování digitální fotografie 2+2L CS Z,ZK L   5 Hlaváč V. Hlaváč V., Sejkot R. 13133
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu 2+2c CS Z,ZK L   4 Záhlava V. Novák J., Záhlava V. 13134
A7B35MAS Modelování a simulace systémů 2+2c CS Z,ZK Z   6     13135
A7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech 2+2c CS Z,ZK L   6     13135
A4B35PSR Programování systémů reálného času 2+2c CS Z,ZK Z   6 Sojka M. Sojka M. 13135
A7B35PES Programování vestavěných systémů 2+2L CS Z,ZK Z   6     13135
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. 3c CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. 3c CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. 3c CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. 3c CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M. 13136
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. 3c CS KZ *   4 Genyk-Berezovskyj M., Mannová B. Genyk-Berezovskyj M. 13136
A7B36DBA Administrace databázových systémů 2+2c CS Z,ZK Z   5     13136
A7B36ASS Architektura SW systémů 2+2s CS Z,ZK Z   5     13136
A4B33FLP Funkcionální a logické programování 2+2c CS Z,ZK L   6 Železný F. Štěpánková O., Vyskočil J., Železný F. 13136
A0X36MOOC Massive Open Online Course 1+0   Z Z,L   2 Šišlák D. Šišlák D. 13136
A7B36SPS Správa počítačových sítí 2+2c CS Z,ZK L   5 Kubr J. Kubr J. 13136
A7B36WMM Technologie pro web a multimedia 2+2c CS KZ L   6     13136
A7B36XML Technologie XML 2+2c CS Z,ZK L   6 Holubová I. Holubová I., Svoboda M. 13136
A7B36USI Úvod do softwarového inženýrství 2+2s CS Z,ZK Z   5 Komárek M. Černý T., Komárek M. 13136
A7B36TS1 Základy testování software 2+2c CS KZ Z   5 Bureš M. Bureš M. 13136
A7B37MM2 Multimédia 2 2+2s CS Z,ZK Z   6     13137
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí 1+3L CS KZ Z   5 Sedláček R. Sedláček R. 13138
A0B38LPT Letecká přístrojová technika 2+2L CS Z,ZK L   5 Roháč J. Roháč J. 13138
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice 2+2L CS Z,ZK L   6 Fischer J. Fischer J. 13138
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů 2+2L CS Z,ZK L   5     13138
A0B38PSM Programování systémů pro měření a sběr dat 2+2c CS KZ Z   5 Roztočil J. Roztočil J. 13138
A7B38SPD Sběr a přenos dat 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A0B38SES Senzorové sítě 2+2L CS Z,ZK Z   5     13138
A7B39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 3L CS Z,ZK L   4 Berka R. Berka R. 13139
B0B39ITT2 Intermediální tvorba a technologie II 3L CS KZ L   4 Berka R. Berka R. 13139
A7B39ITT Intermediální tvorba a technologie I 2+2L CS KZ Z   6 Berka R. Berka R. 13139
B0B39ITT1 Intermediální tvorba a technologie I 2+2L CS KZ Z   6 Berka R. Berka R. 13139
A7B39KMA Kurz multimedálních aplikací 0+4c CS KZ L   6 Sedláček D. Sedláček D. 13139
A7B39MM1 Multimédia 1 2+2L CS Z,ZK L   6 Berka R., Rund F. Berka R., Rund F. 13139
A7B39MGA Multimediální a grafické aplikace 2+2c CS Z,ZK Z   6 Čmolík L., Sedláček D. Čmolík L., Sedláček D. 13139
A7B39PHA Počítačové hry 2+2c CS Z,ZK Z   6     13139
A7B39PDA Principy tvorby mobilních aplikací 2+2s CS Z,ZK L   6 Malý I. Malý I. 13139
A7B39PGR Programování grafiky 2+2c CS Z,ZK L   6 Felkel P. Felkel P. 13139
A7B39TUR Testování uživatelských rozhraní 2+2s CS Z,ZK Z   5     13139
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací 2+2c CS Z,ZK Z   6 Klíma M. Klíma M. 13139
A7B39MVR 3D modelování a virtuální realita 2+2c CS Z,ZK Z   6     13139
B0B39MVR 3D modelování a virtuální realita 2+2c CS Z,ZK Z   6 Žára J. Sedláček D., Žára J. 13139
A0B01LGR Logika a grafy 3+2 CS Z,ZK L 2 6 Demlová M. Demlová M. 13101
A4B01MA2 Matematická analýza 4+2 CS Z,ZK L 2 8     13101
A3B01MA2 Matematika 2 4+2 CS Z,ZK L 2 7   Hájek P., Tišer J. 13101
A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza 2+2 CS Z,ZK L 2 6   Hájek P. 13101
A2B01MA3 Vícedimenzionální kalkulus 2+2 CS Z,ZK L 2 6     13101
A1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM 2+0s CS ZK L 2 2 Koníček P. Koníček P. 13102
A3B02FY1 Fyzika 1 pro KyR 4+2L CS Z,ZK L 2 6 Bednařík M. Bednařík M. 13102
A1B13PPS Průmyslové počítačové systémy 2+2L CS Z,ZK L 2 5 Künzel K. Künzel K. 13113
A1B15MAA Matematické aplikace 3+2c CS Z,ZK L 2 6 Kyncl J. Kyncl J. 13115
A2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení 2p+2s CS Z,ZK L 2 5 Škvor Z. Pankrác V., Škvor Z. 13117
A1B31EOS Elektrické obvody 3+2s CS Z,ZK L 2 6 Pokorný M. Pokorný M. 13131
A2B99MAA Matematické aplikace 2+2c CS KZ L 2 4     13131
A3B31TES Teorie signálů 3+2c CS Z,ZK L 2 5     13131
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2+2s CS Z,ZK L 2 5     13131
A4B33ALG Algoritmizace 2+2c CS Z,ZK L 2 6 Genyk-Berezovskyj M. Genyk-Berezovskyj M. 13133
A2B34ELP Elektronické prvky 2+2L CS Z,ZK L 2 5 Hazdra P. Hazdra P. 13134
A0B36PR2 Programování 2 2+2c CS Z,ZK L 2 6 Jelínek I., Vokřínek J. Faigl J., Jelínek I., Vokřínek J. 13136
A2B99SAS Signály a soustavy 2+2c CS Z,ZK L 2 5 Vejražka F. Fliegel K., Vejražka F. 13137
A1B38EMA Elektrická měření 2+2L CS KZ L 2 5 Kašpar P. Kašpar P. 13138
A4B01JAG Jazyky,automaty a gramatiky 2+2 CS Z,ZK Z 3 6 Demlová M. Demlová M. 13101
A4B01NUM Numerické metody 2+2c CS Z,ZK Z 3 6 Navara M. Navara M. 13101
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4+2 CS Z,ZK Z 3 6 Navara M. Navara M. 13101
A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM 2+2L CS Z,ZK Z 3 5 Koníček P. Jíra J., Jiříček O., Koller J., Koníček P. 13102
A2B02FY2 Fyzika 2 pro KME 2+1L CS KZ Z 3 3 Koller J. Koller J., Koníček P., Kříha V., Kulhánek P. 13102
A3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR 3+2L CS Z,ZK Z 3 6 Kulhánek P. Bednařík M., Koníček P., Kulhánek P. 13102
A1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku 2+2L CS Z,ZK Z 3 5 Mach P., Petr J. Ctibor P., Mach P., Petr J., Sedláček J., Zemen J. 13113
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 3+2L CS Z,ZK Z 3 6 Voženílek P. Novotný V., Voženílek P. 13114
A1B15EN1 Elektroenergetika 1 2+2L CS Z,ZK Z 3 5 Procházka R. Procházka R. 13115
A0B16EPD Ekonomika podnikání 2+2s CS KZ Z,L 3 4 Starý O., Vašíček J. Starý O. 13116
A1B17EMP Elektromagnetické pole 2p+2c CS Z,ZK Z 3 5 Pankrác V. Pankrác V., Škvor Z. 13117
A4B17EAM Elektřina a magnetismus 2p+2c CS Z,ZK Z 3 6 Škvor Z. Hazdra P., Mazánek M., Škvor Z. 13117
A2B31ANO Analogové obvody 2+2c CS Z,ZK Z 3 5 Hospodka J. Hospodka J., Náhlík J. 13131
A3B31EOP Elektrické obvody a prvky 4+2c CS Z,ZK Z 3 8     13131
A2B32DAT Datové sítě 2+2c CS Z,ZK Z 3 5 Bezpalec P. Bezpalec P. 13132
A2B99DIT Digitální technika 2+2L CS Z,ZK Z 3 5 Osob je mnoho Bičák J., Hampl P., Lafata P., Sýkora J. 13132
A4B33OSS Operační systémy a sítě 2+2c CS Z,ZK Z 3 6   Štěpán P. 13133
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika 2+2L CS Z,ZK Z 3 6 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V., Záhlava V. 13134
A0B35SPS Struktury počítačových systémů 3+2L CS Z,ZK Z 3 6 Šusta R. Šusta R. 13135
A4B33SI Softwarové inženýrství 2+2c CS Z,ZK Z 3 6 Komárek M. Černý T., Komárek M., Šebek J. 13136
A1B37KEL Komunikace a elektronika 2+2L CS KZ Z 3 4 Dobeš J. Dobeš J., Ulovec K. 13137
A2B38EMB Elektrická měření 2+2L CS Z,ZK Z 3 5 Haasz V. Haasz V. 13138
A4B02FYZ Fyzika pro OI 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Pekárek S. Jíra J., Pekárek S. 13102
A1B13VST Výkonové součástky a technologie 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Osob je mnoho Kuba J., Mach P., Papež V. 13113
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 2+2L CS Z,ZK L 4 5 Lettl J. Lettl J. 13114
A1B15EN2 Elektroenergetika 2 2+2s CS Z,ZK L 4 6 Müller Z. Müller Z., Musil L. 13115
A1B15EN3 Elektroenergetika 3 2+2s CS Z,ZK L 4 5 Habel J., Kyncl J. Habel J., Kyncl J. 13115
A1B16EKP Ekonomika podniku 2+2s CS Z,ZK L 4 5 Starý O. Osob je mnoho 13116
A1B16RIP Řízení projektů 2+2s CS KZ L 4 4 Pastor O., Zdvořák P. Pastor O., Zdvořák P. 13116
A2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Pechač P. Pechač P., Šístek J. 13117
A2B99KOS Komunikační systémy 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Kovář P., Vodrážka J. Kovář P., Pravda I., Vodrážka J. 13132
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2+2c CS Z,ZK L 4 5 Svoboda T. Hoffmann M., Svoboda T. 13133
A3B33OSD Operační systémy a databáze 3+2c CS Z,ZK L 4 6 Štěpán P. Štěpán P. 13133
A3B33ROB Robotika 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Smutný V. Smutný V. 13133
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Husák M. Bouřa A., Husák M., Kulha P. 13134
A0B36APO Architektura počítačů 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Píša P. Štepanovský M. 13135
A3B35ARI Automatické řízení 4+2L CS Z,ZK L 4 7 Šebek M. Šebek M. 13135
A4B77ASS Architektury softwarových systémů 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Rehák M. Al-Beywanee B., Frajták K., Pechanec J., Rehák M., Šišlák D. 13136
A4B33DS Databázové systémy 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Komenda A. Komenda A., Svoboda M. 13136
A4B33ZUI Základy umělé inteligence 2+2c CS Z,ZK L 4 6 Pěchouček M. Bošanský B., Kléma J., Pěchouček M., Štěpánková O. 13136
A2B37MMT Multimediální technika 2+2L CS Z,ZK L 4 6 Klíma M. Bernas M., Husník L., Klíma M., Rund F. 13137
A4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě 2+2L CS Z,ZK L 4 6     13138
A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2+2L CS Z,ZK Z 4 6 Fischer J. Fischer J. 13138
A3B38SME Senzory a měření 3+2L CS Z,ZK L 4 6 Ripka P. Petrucha V., Ripka P. 13138
A4B39TUR Testování uživatelského rozhraní 2+2s CS Z,ZK L 4 6 Sporka A. Sporka A. 13139
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika 2+2L CS Z,ZK Z 5 5 Osob je mnoho Mach P., Müller Z., Pivoňka P. 13113
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Hájek J. Gric P., Hájek J., Kuba J. 13113
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Pavelka J. Kobrle P., Lettl J., Pavelka J. 13114
A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy 2+2L CS Z,ZK Z 5 5 Zděnek J. Bauer J., Zděnek J. 13114
A1B16PAP Právo a podnikání 2+2s CS Z,ZK Z 5 5 Kolrosová M. Kolrosová M. 13116
A2B17OKS Optické komunikační systémy 2+2c CS Z,ZK Z 5 6 Zvánovec S. Komanec M., Zvánovec S. 13117
A2B17VMT Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Vrba J. Vrba J. 13117
A2B31HPM Hardware pro multimédia 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Máša P. Máša P. 13131
A2B31SMS Syntéza multimediálních signálů 2+2c CS Z,ZK Z 5 6 Čmejla R. Čmejla R. 13131
A4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 2+2c CS Z,ZK Z 5 6 Boháč L. Boháč L., Vaněk T. 13132
A2B32PSS Přenosové systémy a sítě 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Vodrážka J. Pravda I., Vodrážka J. 13132
A2B32SOS Síťové operační systémy 2+2c CS Z,ZK Z 5 6   Troller P. 13132
A2B32TSI Telekomunikační sítě 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Pravda I. Pravda I. 13132
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů 2+2L CS Z,ZK Z 5 6   Šika Z. 13133
A4B33OPT Optimalizace 4+2c CS Z,ZK Z 5 7 Werner T. Kúkelová Z., Werner T. 13133
A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Jirásek L., Novák J. Janíček V., Novák J. 13134
A2B34MIK Mikrokontroléry 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Novák J. Teplý T. 13134
A2B34OFT Optoelektronika a fotonika 2+2l CS Z,ZK Z 5 6 Burian Z. Burian Z., Jeřábek V., Prajzler V. 13134
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Hurák Z. Hurák Z. 13135
A2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení 2+2s CS Z,ZK Z 5 6 Dobeš J. Dobeš J., Kovář P., Ulovec K. 13137
A2B37ZST Základy studiové techniky 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Bernas M. Bernas M., Rund F. 13137
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě 4+2L CS Z,ZK Z 5 7 Novák J. Holub J., Novák J. 13138
A3B38PRT Přístrojová technika 2+2L CS Z,ZK Z 5 6 Roztočil J. Roztočil J. 13138
A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie 2+2L CS Z,ZK L 6 5 Benda V. Benda V., Hrzina P. 13113
A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku 2+2s CS Z,ZK L 6 6 Hlinovský V. Hlinovský V. 13114
A1B16UFI Účetnictví a finance podniku 2+2c CS Z,ZK L 6 5 Starý O., Vašíček J. Starý O., Vašíček J. 13116
A2B17VFM Vysokofrekvenční měření 2+2L CS Z,ZK Z 6 6 Hudec P. Hoffmann K., Hudec P. 13117
A2B99LES Laboratoř elektronických systémů 2+2c CS Z,ZK L 6 6 Hospodka J. Dobeš J., Hospodka J. 13131
A2B32PPS Plánování a provozování sítí 2+2c CS Z,ZK L 6 6 Brabec Z. Brabec Z. 13132
A3B35APE Aplikovaná elektronika 2+2L CS Z,ZK L 6 6 Hlinovský M. Hlinovský M. 13135
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice 2+2L CS Z,ZK L 6 6 Dobeš J. Bernas M., Dobeš J., Ulovec K. 13137

Student si může zvolit libovolný předmět bakalářského programu (EEM - Elektrotechnika, energetika a management, EK - Elektronika a komunikace, KYR - Kybernetika a robotika, OI - Otevřená informatika, SIT - Softwarové inženýrství a technologie), který není součástí jeho studijního plánu. Student si může vybrat s přihlédnutím k doporučení garanta oboru. Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html nebo http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/skupiny/29/51/sk295190228905.html


Stránka vytvořena 10.12.2018 12:48:23, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.