Skupina předmětů - MOIPO5NEW - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | N | O | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A4M36TPJ Teorie programovacích jazyků 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6     13136
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 1 6     13139
A4M35OSP Open-Source programování 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13135
A4M33TVS Testování a verifikace software 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6     13133
A4M36AOS Architektury orientované na služby 2P+2C   Z,ZK Z 3 6     13136


Stránka vytvořena 28.9.2020 17:50:26, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.