Skupina předmětů - BOESEPO - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | E | F | I | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 91   Max. kreditů: 91   Min. předmětů: 18 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE8B32IES Introduction to Electronic Systems 0P + 2L EN Z Z 1 2     13132
AE8B31ELE Elements of Electronics 2P EN KZ L 2 4     13131
AE8B37DIT Digital Design 2P+2C EN Z,ZK L 2 5     13137
AE8B17EMT Electromagnetic Field Theory 4P+2S EN Z,ZK Z 3 8     13117
AE8B31CIR Circuit Theory 4P+2S EN Z,ZK L 4 8     13131
AE8B34SST Solid State Physics 3P+1L EN Z,ZK L 4 4 Voves J. Voves J. 13134
AE8B37SAS Signals and Systems 4P+2C EN Z,ZK L 4 8     13137
AE8B31AAC Analog and Active Circuits 3P+2S EN Z,ZK Z 5 6     13131
AE8B32DNT Data Networks Theory 4P + 0C EN Z,ZK Z 5 5     13132
AE8B32DCL Digital Signal Processing and Communication Laboratory 0P + 2C EN Z Z 5 2     13132
AE8B32DSP Digital Signal Processing 4P + 0L EN Z,ZK Z 5 5     13132
AE8B34EOD Electronic and Optoelectronic Devices 3P+2L EN Z,ZK Z 5 6 Hazdra P. Hazdra P. 13134
AE8B37DCM Digital Communications 4P+0C EN Z,ZK Z 5 5     13137
AE8B17ELD Electrodynamics 3P+1S EN Z,ZK L 6 5     13117
AE8B35FCS Feed-Back Control Systems 4P+2L EN Z,ZK L 6 6   Haniš T., Hromčík M. 13135
AE8B37SSP Statistical Signal Processing 4P+0C EN Z,ZK L 6 6     13137
AE8B38EME Electronic Measurements 2P+1L EN KZ L 6 4     13138


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.