Skupina předmětů - BOESP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | F | L | M | O | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 73   Max. kreditů: 73   Min. předmětů: 12 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A8B01DMG Diskrétní matematika a grafy 3P+1S CS Z,ZK Z 1 5 Demlová M. Demlová M. 13101
A8B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 1 7   Pták P. 13101
A8B01MC1 Matematika-kalkulus1 4P+2S CS Z,ZK Z 1 7 Tkadlec J. Tkadlec J. 13101
A8B14ADP Algoritmizace a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Zděnek J. Havlíček R., Zděnek J. 13114
A8B01DEN Diferenciální rovnice & numerické metody 4P+2C CS Z,ZK L 2 7 Habala P. Habala P. 13101
A8B01MCM Matematika-vícedimenzionální kalkulus 4P+2S CS Z,ZK L 2 7 Tišer J. Hájek P., Tišer J. 13101
A8B02PH1 Fyzika 1 4+2L CS Z,ZK L 2 7 Koller J. Koller J., Koníček P., Kulhánek P. 13102
A8B01MCT Matematika-komplexní proměnná a integrální transformace 4P+2S CS Z,ZK Z 3 7 Hamhalter J. Hamhalter J. 13101
A8B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace 4P+2S CS Z,ZK Z 3 6 Navara M. Navara M. 13101
A8B02PH2 Fyzika 2 4+2L CS Z,ZK Z 3 7 Koller J. Bednařík M., Koller J., Koníček P., Kulhánek P. 13102
A8B01AMA Maticový počet 3P+1S CS Z,ZK L 4 4 Pták P. Pták P. 13101
A8B01OGT Optimalizace a teorie her 3P+1S CS Z,ZK L 4 4 Bohata M. Bohata M. 13101


Stránka vytvořena 23.1.2020 07:50:31, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.