Skupina předmětů - BOESPO - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | L | P | S | T | Ú | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 91   Max. kreditů: 91   Min. předmětů: 18 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A8B01CAS Počítačové algebraické systémy 0P+2C CS Z Z 1 2 Němeček A.   13101
A8B32IES Úvod do elektronických systémů 0P + 2L CS Z Z 1 2 Zahradník P., Zemánek I. Hazdra P., Sýkora J., Škvor Z., Zahradník P., Zemánek I. 13132
A8B31ELE Základy elektroniky 2P CS KZ L 2 4 Zemánek I. Hazdra P., Sýkora J., Škvor Z., Zahradník P., Zemánek I. 13131
A8B37DIT Digitální technika 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Skalický P. Skalický P. 13137
A8B17EMT Teorie elektromagnetického pole 4P+2S CS Z,ZK Z 3 8 Jelínek L. Jelínek L., Škvor Z. 13117
A8B31CIR Teorie obvodů 4P+2S CS Z,ZK L 4 8 Zemánek I. Zemánek I. 13131
A8B34SST Fyzika pevných látek 3P+1C CS Z,ZK L 4 4 Voves J. Voves J. 13134
A8B37SAS Signály a soustavy 4P+2C CS Z,ZK L 4 8 Vejražka F. Fliegel K., Sýkora J., Vejražka F. 13137
A8B31AAC Analogové a aktivní obvody 3P+2S CS Z,ZK Z 5 6 Zemánek I. Hospodka J. 13131
A8B32DSP Digitální zpracování signálu 4P + 0L CS Z,ZK Z 5 5 Zahradník P. Šimák B., Zahradník P. 13132
A8B32DCL Laboratoř digitálního zpracování signálu a komunikací 0P + 2C CS Z Z 5 2 Zahradník P. Zahradník P. 13132
B6B32PSI Počítačové sítě 2P + 2C + 3D   Z,ZK Z 5 5 Boháč L. Boháč L., Kocur Z., Kubr J., Vaněk T. 13132
A8B34EOD Elektronické a optoelektonické součástky 3P+2L CS Z,ZK Z 5 6 Hazdra P. Hazdra P. 13134
A8B37DCM Digitální komunikace 4P+0C CS Z,ZK Z 5 5 Sýkora J. Sýkora J. 13137
A8B17ELD Elektrodynamika 3P+1S CS Z,ZK L 6 5 Škvor Z. Jelínek L., Škvor Z. 13117
A8B35FCS Zpětnovazební řídící systémy 4P+2L CS Z,ZK L 6 6 Šebek M. Šebek M. 13135
A8B37SSP Zpracování stochastických signálů 4P+0C CS Z,ZK L 6 6 Sýkora J. Sovka P., Sýkora J. 13137
A8B38EME Elektronická měření 2P+1L CS KZ L 6 4 Holub J. Holub J., Kašpar P. 13138


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.