Skupina předmětů - BOESEBAP - Bachelor Thesis

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Bachelor Thesis
Min. kreditů: 9   Max. kreditů: 144   Min. předmětů: 1 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
ABAP9 Bakalářská práce - Bachelor thesis 28s CS Z L 6 9     13000
AE8B02BAP Bachelor Project 7s   Z L 6 9     13102
AE8B13BAP Bachelor Project 7S CS Z L 6 9     13113
AE8B14BAP Bachelor Project 7s   Z L 6 9     13114
AE8B15BAP Bachelor's thesis 7s   Z L 6 9     13115
AE8B16BAP Bachelor project 7s   Z Z,L 6 9     13116
AE8B17BAP Bachelor Project 7s   Z L 6 9     13117
AE8B31BAP Bachelor Project 7ZP EN Z L 6 9     13131
AE8B32BAP Bachelor Project 0P + 7S EN Z L 6 9     13132
AE8B33BAP Bachelor Project 7S   Z L 6 9     13133
AE8B34BAP Bachelor Project 7C   Z L 6 9     13134
AE8B35BAP Bachelor Project 7S   Z L 6 9     13135
AE8B36BAP Bachelor Project 7s EN Z L 6 9     13136
AE8B37BAP Bachelor Project 7s   Z L 6 9     13137
AE8B38BAP Bachelor Project 0P+7C   Z L 6 9     13138
AE8B39BAP Bachelor Project 7S   Z L 6 9     13139


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.