Skupina předmětů - MOESEPO1 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | N | R | V | W
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 45   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 10 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE8M32AQT Applied Queueing Theory 3P + 1C EN Z,ZK Z 1 6     13132
AE8M32NOP Network Optimization 4P + 0C EN Z,ZK Z 1 5     13132
AE8M37WDC Wireless Digital Communications 4P+0C EN Z,ZK Z 1 5     13137
AE8M31APS Audio Processing and source coding 4P EN Z,ZK L 2 5     13131
AE8M37CDC Coding in Digital Communications 4P+0C EN Z,ZK L 2 5     13137
AE8M37CSL Communications and Signal Processing Laboratory 0P+2C EN Z L 2 2     13137
AE8M32AVL Audio-Video Processing Lab 0P + 2L EN Z Z 3 2     13132
AE8M32VPS Video processing and source coding 4P + 0C EN Z,ZK Z 3 5     13132
AE8M37RSY Radio Systems 4P+0L EN Z,ZK Z 3 5     13137


Stránka vytvořena 14.8.2020 17:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.