Skupina předmětů - MOESPO2 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | L | M | O | R
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 45   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 9 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A8M17ROL Laboratoře RF a Optiky 0P+4L CS Z Z 1 5 Hoffmann K.   13117
A8M17OTT Optické a Thz techniky 2P+0L CS Z,ZK Z 1 3 Zvánovec S. Zvánovec S. 13117
A8M17RFB RF funkční bloky 6P+0L CS Z,ZK Z 1 7 Hoffmann K. Adler V., Hoffmann K. 13117
A8M37MAM Mikroprocesory a mikropočítače 4P+2C CS Z,ZK Z 1 7 Skalický P. Skalický P., Vítek S. 13137
A8M17AEC Antény a elektromagnetická kompatibilita 3P+1L CS Z,ZK L 2 5 Mazánek M. Hazdra P., Mazánek M. 13117
A8M37CAD CAD a numerické metody v RF návrhu 2P+0C CS KZ L 2 3 Dobeš J. Dobeš J., Škvor Z. 13137
A8M17WCP Bezdrátové kanály a šíření vln 4P+0C CS Z,ZK Z 3 5 Pechač P. Pechač P. 13117
A8M37ART Architektury přijímačů a vysílačů 4P+0C CS Z,ZK Z 3 5 Kovář P. Dobeš J., Kovář P. 13137
A8M37RML Laboratoř měření rádiových systémů 0P+4L CS Z Z 3 5 Kovář P.   13137


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.