Skupina předmětů - MOESPO3 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | M | N | O | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 45   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 9 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A8M31AAS Analogové obvody a systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Hospodka J. Hospodka J., Náhlík J., Šubrt O. 13131
A8M34OEP Optoelektronika a fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 1 5 Jeřábek V. Jeřábek V., Prajzler V. 13134
A8M34ICS Struktury integrovaných obvodů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V. 13134
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 1 5 Holub J., Vedral J. Holub J., Vedral J. 13138
A8M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
A8M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Voves J. Voves J. 13134
A8M34ICD Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Jakovenko J. Jakovenko J., Novák J. 13134
A8M38MS Moderní senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 2 5 Platil A., Ripka P. Platil A., Ripka P. 13138
A8M36ACA Pokročilé architektury počítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5 Šnorek M. Kočí K. 13135


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.