Skupina předmětů - MOESEPO3 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | I | M | N | O
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 45   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 9 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE8M31AAS Advanced Analog Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 1 5     13131
AE8M34ICS IC Structures 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5     13134
AE8M34OEP Optoel.and Photonics 2P+2L EN Z,ZK Z 1 5     13134
AE8M38ASP Analog.Sig.Proc.&Digitalization 2P+2L CS Z,ZK Z 1 5     13138
AE8M34ICD IC Design 2P+2C EN Z,ZK L 2 5     13134
AE8M34MST Microsystems 2P+2L EN Z,ZK L 2 5     13134
AE8M34NAN Nanoelectronics and Nanotechnology 2P+2C EN Z,ZK L 2 5     13134
AE8M38MS Modern Sensors 2P+2L EN Z,ZK Z 2 5     13138
AE8M36ACA Advanced Computer Architectures 2P+2S EN Z,ZK Z 3 5     13136


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.