Skupina předmětů - BSITMP1 - Povinné předměty programu 1.ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | L | P | S | T | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu 1.ročník
Min. kreditů: 60   Max. kreditů: 60   Min. předmětů: 12 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 1 5 Tišer J. Tišer J. 13101
B6B04PRE Prezentace 1P+1C CS KZ Z 1 3 Saláková D. Pinková J. 13104
B6B36ZAL Základy algoritmizace 2P+2C+2D   Z,ZK Z 1 5 Vokřínek J. Vokřínek J. 13136
B6B36ZPR Základy projektového řízení 4P+4C+2D   KZ Z 1 3 Náplava P. Náplava P. 13136
B6B38ZPS Základy počítačových systémů 3P+3L CS Z,ZK Z 1 6 Novák J. Novák J. 13138
B6B39ZMT Základy multimediální tvorby 4P+4L+2D CS KZ Z 1 3 Berka R. Berka R. 13139
B6B39ZWA Základy webových aplikací 2P+2C+3D   Z,ZK Z 1 5 Klíma M. Klíma M. 13139
B6B01LAG Lineární algebra 4P+2C+2D   Z,ZK L 2 7 Velebil J. Velebil J. 13101
B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C CS Z,ZK L 2 6   Svoboda M. 13136
B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C CS Z,ZK L 2 6 Vokřínek J. Vokřínek J. 13136
B6B36SMP Sběr a modelování požadavků 2P+3C+3D   Z,ZK L 2 6 Komárek M. Komárek M. 13136
B6B36TS1 Testování software 2P+2C+2D   Z,ZK L 2 5 Bureš M. Bureš M. 13136


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.