Skupina předmětů - BSITMP23 - Povinné předměty programu 2. a 3.ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | I | K | M | N | O | P | Ř | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu 2. a 3.ročník
Min. kreditů: 64   Max. kreditů: 64   Min. předmětů: 13 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B01MAA Matematická analýza 2P+2S+2D   Z,ZK Z 3 5 Habala P., Žukovec N. Žukovec N. 13101
B6B16ZPD Základy podnikání 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 3 5 Dobiáš M., Vašíček J. Dobiáš M., Vašíček J. 13116
B6B32PSI Počítačové sítě 2+2+3   Z,ZK Z 3 5 Boháč L. Boháč L., Kubr J. 13132
B6B36EAR Enterprise architektury 2P+2C+2D   KZ Z 3 5 Křemen P. Křemen P., Ledvinka M. 13136
B6B36OMO Objektový návrh a modelování 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Kadleček D. Kadleček D., Kukačka D. 13136
B6B36PJC Programování v C/C++ 2P+2C+2D CS KZ Z 3 4 Richta K. Richta K. 13136
B6B01PST Pravděpodobnost a statistika 2P+2S+1D   Z,ZK L 4 4 Helisová K. Helisová K. 13101
B6B16INS Informační systémy 2+2+2 CS KZ L 4 4 Náplava P. Náplava P. 13116
B6B36DSA Datové struktury a algoritmy 2P+3C+3D   Z,ZK L 4 6 Richta K. Richta K. 13136
B6B36NSS Návrh softwarových systémů 2P+2C+2D   Z,ZK L 4 5 Vokřínek J. Šebek J., Tomášek M. 13136
B6B36RSP Řízení softwarových projektů 3P+2C+3D   Z,ZK L 4 6 Bureš M. Bureš M., Frajták K., Venclík J. 13136
B6B16PIT Právo pro IT 3P+1S+1D   Z,ZK Z 5 4 Briaský M., Kopačka P. Briaský M., Dobiáš M., Kopačka P. 13116
B6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 2+2+2   Z,ZK Z 5 5 Vaněk T. Vaněk T. 13132


Stránka vytvořena 20.9.2019 17:51:34, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.