Skupina předmětů - 2015_BKYRP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | E | F | K | L | M | O | P | R | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 138   Max. kreditů: 138   Min. předmětů: 25 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 1 8 Velebil J. Velebil J. 13101
B0B01LGR Logika a grafy 3P+2S CS Z,ZK Z,L 1 5 Demlová M. Gollová A. 13101
B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 1 7 Tkadlec J. Tkadlec J. 13101
B3B04PSA Akademické psaní 2C CS KZ Z 1 2 Jirásková P., Saláková D.   13104
B3B33ALP Algoritmy a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Kybic J. Kybic J. 13133
B3B35RO Roboti 1P+2L CS KZ Z 1 2 Šebek M. Hlaváč V., Hlinovský M., Ripka P., Šebek M. 13135
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 2 4 Habala P. Habala P. 13101
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 2 7 Hájek P., Tišer J. Tišer J. 13101
B3B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 2 6 Koníček P. Bednařík M., Koníček P. 13102
B0B35APO Architektura počítačů 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Píša P. Píša P., Štěpán P., Šusta R. 13135
B3B36PRG Programování v C 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Faigl J. Faigl J. 13136
B3B01KAT Komplexní analýza a transformace 4P+2S CS Z,ZK Z 3 7 Hamhalter J. Hamhalter J. 13101
B3B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bednařík M. Bednařík M., Jíra J., Koller J., Koníček P. 13102
B3B31EPO Elektronické prvky a obvody 4P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hospodka J. Hospodka J. 13131
B3B31SAS Signály a systémy 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Sovka P. Sovka P. 13131
B0B35LSP Logické systémy a procesory 3P+2L CS Z,ZK Z,L 3 6 Šusta R. Šusta R. 13135
B0B01PST Pravděpodobnost a statistika 4P+2S   Z,ZK Z,L 4 7 Hájek P., Navara M. Hájek P. 13101
B3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2P+2C CS Z,ZK L 4 6 Svoboda T. Hoffmann M., Svoboda T. 13133
B3B35ARI Automatické řízení 4P+2L CS Z,ZK L 4 7 Šebek M. Šebek M. 13135
B3B38SME Senzory a měření 3P+2L CS Z,ZK L 4 6 Ripka P. Petrucha V., Ripka P. 13138
B3BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS Z Z 5 4 Osob je mnoho   13000
B0B33OPT Optimalizace 4P+2C CS Z,ZK Z,L 5 7 Kroupa T. Kroupa T., Olšák P., Werner T. 13133
B3B33ROB Robotika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 5 Smutný V. Smutný V. 13133
B3B38KDS Komunikace a distribuované systémy 4P+2L CS Z,ZK Z 5 6 Holub J., Novák J. Holub J., Novák J. 13138
B3B04PRE Prezentační dovednosti 2C CS KZ L 6 2 Saláková D.   13104


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.