Skupina předmětů - 2015_BEKP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | Č | D | E | F | K | L | M | P | S | T | Ú | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 141   Max. kreditů: 141   Min. předmětů: 29 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B01LAG Lineární algebra 4P+2S CS Z,ZK Z 1 8 Velebil J. Velebil J. 13101
B0B01MA1 Matematická analýza 1 4P+2S CS Z,ZK Z,L 1 7 Tkadlec J. Sobotíková V., Tkadlec J. 13101
B2B02FY1 Fyzika 1 4P+1L+2C CS Z,ZK L 1 8 Koller J. Koller J., Koníček P., Kulhánek P. 13102
B2B15UEL Úvod do elektrotechniky 2+1L CS Z,ZK Z 1 4     13115
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 2P+2C CS Z,ZK L 2 4 Habala P. Habala P. 13101
B0B01MA2 Matematická analýza 2 4P+2S CS Z,ZK L,Z 2 7 Tišer J. Hájek P. 13101
B2B02FY2 Fyzika 2 3P+1L+2C CS Z,ZK Z 2 7 Koller J. Koller J., Koníček P. 13102
B2B31ZEO Základy elektrických obvodů 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Čmejla R. Čmejla R., Máša P. 13131
B2B32DAT Datové sítě 2P + 2L CS Z,ZK L 2 4 Boháč L. Bezpalec P., Boháč L. 13132
B2B99PPC Praktické programování v C/C++ 2P+2C CS KZ L 2 6 Vítek S. Dobeš J., Vítek S. 13137
B0B01KAN Komplexní analýza 2P+2S CS Z,ZK Z 3 5 Hamhalter J. Bohata M. 13101
B2B17EMP Elektromagnetické pole 2P+2C CS Z,ZK Z 3 4 Pankrác V. Hazdra P., Jelínek L., Pankrác V., Škvor Z. 13117
B2B99TPS Technické psaní 2P+2C CS KZ Z 3 4 Šístek J. Pankrác V., Rund F., Šístek J. 13117
B2B31EO1 Elektronické obvody 1 2P+2S CS Z,ZK Z,L 3 4 Hospodka J. Hospodka J. 13131
B2B32DIT Digitální technika 2P + 2L CS Z,ZK Z 3 4 Lafata P., Sýkora J. Lafata P., Sýkora J. 13132
B2B34ELP Elektronické prvky 2P+2L CS Z,ZK Z 3 4 Hazdra P. Hazdra P., Voves J., Záhlava V. 13134
B2B38EMB Elektrická měření 2P+2L CS Z,ZK Z 3 4 Haasz V., Holub J. Haasz V. 13138
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost 2P+2S   Z,ZK L 4 5 Helisová K., Tišer J. Helisová K. 13101
B2B17ELD Elektrodynamika 2P+2C CS Z,ZK L 4 4 Škvor Z. Čapek M., Jelínek L., Pankrác V., Škvor Z. 13117
B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace 2P+2L CS KZ L 4 4 Hudec P. Hudec P., Kořínek T., Pechač P. 13117
B2B31EO2 Elektronické obvody 2 2P+2S CS Z,ZK Z 4 4 Hospodka J. Hospodka J. 13131
B2B34SEE Senzory v elektronice 2P+2L CS Z,ZK L 4 4 Husák M. Bouřa A., Husák M. 13134
B2B37AVT Audiovizuální technika 2P+2L CS KZ L 4 4 Páta P. Husník L., Klíma M., Páta P. 13137
B2B37SAS Signály a soustavy 2P+2C CS Z,ZK L 4 5 Fliegel K. Fliegel K. 13137
B2BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project 4s CS KZ   5 4 Rund F.   13000
B2B31CZS Číslicové zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 4 Sovka P. Sovka P. 13131
B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě 2P + 2L CS KZ Z 5 4 Lafata P. Lafata P., Pravda I. 13132
B2B34MIT Mikroelektronika 2P+2L CS KZ Z 5 4 Jakovenko J. Jakovenko J., Janíček V., Novák J. 13134


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.